User:Trần Nguyễn Minh Huy

From Strategic Planning
Jump to: navigation, search

#REDIRECTVietnamese Wikipedia
This page is a soft redirect.
#REDIRECTMeta-Wiki
This page is a soft redirect.

Wikipe-tan sailor fuku.png

Trang nhà Nhật trình Đóng góp Tuần tra Trò chuyện

Welcome to Minh Huy's user page.
    Minh Huy

Xin chào!
Tôi tên là Trần Nguyễn Minh Huy, và tôi là một thành viên liên kết hệ thống của Meta-Wiki. Tôi tham gia Wikimedia Strategic Planning từ 14/03/2010 và hiện là người quản lý ở đây. Tôi không tham gia dự án này thường xuyên, vì vậy các tin nhắn gửi tới có thể sẽ không được trả lời sớm.

Gửi những thành viên đến từ các dự án Wikimedia tiếng Việt: Wikimedia Strategic Planning là dành để phát triển kế hoạch chiến lược nhằm xây dựng hệ thống Wikimedia Foundation trên đà đi lên. Nếu bạn muốn dịch thuật hay tình nguyện tham gia vào một đề xuất nào đó, hãy liên lạc với tôi hoặc Nguyễn Xuân Minh, cảm ơn bạn!


Ngôn ngữ:


vi-N Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-2 This user can read and write intermediate English.
ja-3 このユーザは流暢な日本語を読み書きします。
Wikimedia Strategic Planning logo.svg
Mop.png
This user is an administrator.
This user survived strategic planning.Yay!! Llama 2 (29696004).jpg
☺ I'm a host on this wiki. Let me know if you have any questions.
This is a Wikimedia user page.

If you find this page on any site other than Wikimedia, you are viewing a mirror site. Be aware that the page may be outdated, and that the user this page belongs to may have no personal affiliation with any site other than Wikimedia itself. The original page is located at http://strategy.wikimedia.org/wiki/User:Tr%E1%BA%A7n_Nguy%E1%BB%85n_Minh_Huy.

Wikimedia Foundation