May 2011 Update/el

From Strategic Planning

 
Γειά σας,

Είμαι ο Ting Chen, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Wikimedia.

Πριν από 2 μήνες, το Ίδρυμα Wikimedia δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας νέας μελέτης για τις τάσεις όσον αφορά τους συντάκτες (μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα εδώ), η οποία έδειξε ότι κατά την διάρκεια των προηγούμενων ετών γινόταν όλο και πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να κάνουν επεξεργασίες στα εγχειρήματα του Wikimedia. Τον περασμένο μήνα το Συμβούλιο είχε μια μακροσκελή συζήτηση για το θέμα, και ως αποτέλεσμα αυτής έχουμε εγκρίνει ομόφωνα μια δήλωση με την οποία σας ζητάμε να μας συνδράμετε και να μας βοηθήσετε ώστε τα εγχειρήματα του Wikimedia να γίνουν πιο ανοικτά και πιο συνεργατικά.

Παρακαλούμε διαβάστε το ψήφισμά μας, και σας ζητάω επίσης να το σχολιάσετε και να μοιραστείτε τις σκέψεις σας.

Ευχόμαστε τα καλύτερα και σας ευχαριστούμε που έχετε αναμιχθεί στα εγχειρήματα του Wikimedia.

Ting Chen
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Wikimedia

Ψήφισμα: Ανοιχτότητα

Εμείς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Wikimedia, πιστεύουμε ότι η διατήρηση υγειών κοινοτήτων στα εγχειρήματά μας είναι καθοριστική για την επίτευξη της αποστολής μας. Θεμέλια για τα εγχειρήματα Wikimedia υπήρξαν πάντα η καλλιέργεια της ανοιχτότητας, της συμμετοχής, και της ποιότητας που έχουν δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα αποθετήρια γνώσης στον κόσμο. Αλλά ενώ οι αναγνώστες των Wikimedia και οι υποστηρικτές τους αυξάνονται σε όλον τον κόσμο, πρόσφατες μελέτες για τις τάσεις των συντακτών δείχνουν μια σταθερή μείωση της συμμετοχής και της παραμονής των νέων συντακτών.

Όπως έχουμε περιγράψει στο πενταετές Στρατηγικό μας Σχέδιο, και τονίσει στη βάση αυτών των ευρημάτων, τα Wikimedia χρειάζεται να προσελκύσουν και να διατηρήσουν περισσότερους και διαφορετικών προελεύσεων συντάκτες, καθώς επίσης και να διατηρήσουν τους έμπειρους συντάκτες τους. Μια σταθερή κοινότητα συντακτών είναι αποφασιστικό στοιχείο για την μακροχρόνια βιωσιμότητα και ποιότητα τόσο των τρεχόντων Εγχειρημάτων μας όσο και του κινήματός μας.

Θεωρούμε ότι η ανταπόκριση σ' αυτή την πρόκληση είναι η υψηλότερη προτεραιότητά μας. Ζητάμε απ'όλους τους συνεισφέροντες να λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα θέματα στην καθημερινή τους δουλειά με τα Εγχειρήματα. Υποστηρίζουμε την Εκτελεστική Διευθύντρια στο να κάνει αυτό το ζήτημα την πιο μεγάλη προτεραιότητα του προσωπικού, και της συνιστούμε να αυξήσει την κατανομή των πόρων του Ιδρύματος προς την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, μέσα από δράσεις προβολής εντός της κοινότητας, ενίσχυσης των προσπαθειών της κοινότητας και τεχνικών βελτιώσεων. Τέλος υποστηρίζουμε τους προγραμματιστές, τους συντάκτες, τα βικιεγχειρήματα και τα Παραρτήματα που εργάζονται για να κάνουν τα Εγχειρήματά μας πιο προσβάσιμα, ευπροσήγορα, και υποστηρικτικά.

Το Συμβούλιο αποφασίζει να βοηθήσει προκειμένου οι προσπάθειες αυτές να ξεκινήσουν, και καλεί και τα εξειδικευμένα αιτήματα για βοήθεια από το Ίδρυμα να αντιμετωπιστούν αναλόγως. Καλωσορίζουμε και ενθαρρύνουμε νέες ιδέες που θα βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας της ανοιχτότητας και της ευρείας συμμετοχής.

Καλούμε την κοινότητα των εγχειρημάτων Wikimedia να προωθήσει την ανοιχτότητα και την συνεργασία μέσω:

  • Αντιμετώπισης των νέων συντακτών με υπομονή, ευγένεια, και σεβασμό, έχοντας επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι συντάκτες και απλώνοντας προς αυτούς ένα χέρι βοήθειας, καθώς και ενθαρρύνοντας και τους άλλους να κάνουν το ίδιο
  • Βελτίωσης της επικοινωνίας στα εγχειρήματα, απλοποιώντας την πολιτική και τις οδηγίες και συνεργαζόμενοι με τους συναδέλφους μας για να βελτιώσουμε και να κάνουμε πιο φιλικές τις πολιτικές και τις πρακτικές που αφορούν τα πρότυπα, τις προειδοποιήσεις και τις διαγραφές
  • Υποστήριξης της ανάπτυξης και του λανσαρίσματος χαρακτηριστικών και εργαλείων που βελτιώνουν την χρηστικότητα και την προσβασιμότητα
  • Αύξησης της εγρήγορσης της κοινότητας σε αυτά τα θέματα, υποστηρίζοντας προσπάθειες προσέγγισης των ατόμων, των ομάδων και των Παραρτημάτων
  • Δουλειάς με συναδέλφους για να μειώσουμε τις αντιδικίες και να προωθήσουμε μια φιλικότερη και πιο συνεργατική κουλτούρα, που θα είναι περισσότερο ευγνώμων και θα επιβεβαιώνει την προσπάθεια, ενθαρρύνοντας τις καλύτερες πρακτικές και τους ηγέτες της κοινότητας, και
  • Συνεργασίας με συναδέλφους για να αναπτύξουμε πρακτικές που θα αποθαρρύνουν την διαταρακτική και την επιθετική συμπεριφορά, και θα απωθήσουν τα τρολ και τους παρενοχλούντες.

Παραπομπές