In which direction will evolve the world?/ca

From Strategic Planning

Per definir on hem d'anar convé tenir una idea de cap a on va el mon.

Actualment hi h una situació de crisis (canvi) que possiblement farà que el mon dels propers 5 anys sigui molt diferent del que ha estat els últims 50 anys.

Segurament no encertarem exactament cap a on anirà però el fet de reflexionar-hi hauria de premetre fer un pla estratègic més encertat que si el fem pensant que el mon continuarà sent tal com l'hem conegut sempre.

Hi ha diversos fenòmens que s'acumulen, el més recent és potser la crisi econòmica, però les preocupacions ecològiques i els moviments migratoris també obren camps que provocaran canvis profunds.

Evolució econòmica

En la següent taula es preten comparar la crisi del 29 amb la crisi actual.

Factor Crisi del 29 Crisi del 2008
Causa de fons En els països desenvolupats, l’augment de la productivitat fa que la capacitat del sistema productiu superi la necessària per satisfer les necessitats bàsiques de la població. En els països desenvolupats, l’augment de la productivitat i la aparició de noves tecnologies fa que la capacitat del sistema i la oferta superin la capacitat humana de consum per satisfer necessitats psicològiques preexistents o induïdes.
Factors tecnològics que portaren a la situació. Desenvolupament científic i tecnològic que permet substituir el treball físic humà i animal per màquines i la aplicació sistemàtica de la especialització i la divisió del treball. El desenvolupament de les tecnologies de la informació, les comunicacions, la electrònica i internet permeten substituir gran part del treball de processament de dades humà per màquines i la aparició de realitats virtuals de molt baix cost.
Circumstàncies que permeteren endarrerir i amplificar la crisi Primera guerra mundial consumeix recursos i endeuta els estats. Acumulació de capital. L’estalvi es destina a crear capital i la creació de capital anima l’economia però augmenta la capacitat de producció per damunt de les necessitats de consum. La guerra del Iraq, la guerra contra el terrorisme islàmic, consumeixen recursos i donen motius polítics per injectar liquiditat al sistema econòmic. La liquiditat provoca inflació i acumulació en els actius immobiliaris i borsaris però l’augment de productivitat manté sota control la inflació en els preus al consum.
Conseqüències a curt termini Deflació o hiperinflació depenent dels països. Esforços per augmentar encara més la productivitat. Proteccionisme dels estats. Caiguda de les borses. Atur i pobresa en mig de la riquesa. Segona guerra mundial. Deflació d’actius. Esforços per augmentar encara més la liquiditat i la productivitat. Col·lapse del sistema financer. Retracció del consum de bens i serveis destinats a satisfer les necessitats psicològiques induïdes. Conflictes internacionals per l'intent dels estats endeutats d'injectar liquiditat, provocar inflació i tornar el deute amb diners devaluats. Resistència dels estats amb inversions a l'estranger a permetre que es devalui el valor de les seves inversions ( inacabat, esperem que no tan dramàtiques com en el 29)
Solucions a llarg termini

/ Possibles solucions a llarg termini

Donar sortida a l’augment de productivitat:

Disminució de l’esforç de producció: Reducció de la jornada laboral de 60h a 40h Un més de vacances anuals Escolarització obligatòria. Jubilació als 65 Augment dels impostos i subministrament per part de l’estat de: Sanitat Ensenyament Aparició d’una nova economia basada en les necessitats psicològiques preexistents o induïdes. Esports espectacle Turisme, viatges de plaer Moda en la roba Restaurants de luxe Jocs i entreteniments Cirurgia estètica Cultura dels regals, dia de...

Donar sortida a l’augment de productivitat i donar aplicació a les noves possibilitats:

Disminució de l’esforç de producció: Reducció de la jornada laboral de 40h a 30h Anys sabàtics Jubilació als 55 Augment dels impostos i subministrament addicional per part del estat de: Vivenda. Alimentació. Aparició d’una nova economia basada en: La recerca científica. L’educació i la sanitat. Emergència d’un nou model d’activitat lúdico-econòmica basada en: Participació voluntària de la gent durant el seu temps lliure. Centrada en el coneixement.

Evolució ecològica

Moviments migratoris

Referències