Jump to content

Participation data and analysis/sv

From Strategic Planning

Data och analys om deltagande

Diskussion gällande denna data och analys kan hittas på diskussionssidorna på varje enskild delsida nedan.

Denna sektion är en överblick av tillgänglig data och efterforskning. Räckvidd faller in i tre breda kategorier:

Denna sektion undersöker de nuvarande deltagarena i Wikimediaprojekten; i form av segment, tidigare tillväxttrender, och framtida tillväxttrender.
Denna sektion undersöker drivkrafter bakom deltagande i Wikimediaprojekten.
Denna sektion undersöker hur Wikimedia kan nå ut för att attrahera nya deltagare och de hinder som ickedeltagare står inför.