Proposal:Be nice/fy

  From Strategic Planning
  Status (see valid statuses)

  The status of this proposal is:
  Request for Discussion / Sign-Ups

  Every proposal should be tied to one of the strategic priorities below.

  Edit this page to help identify the priorities related to this proposal!


  1. Achieve continued growth in readership
  2. Focus on quality content
  3. Increase Participation
  4. Stabilize and improve the infrastructure
  5. Encourage Innovation


  Wês freonlik

  Ferbetterútstel

  Wês freonlik!

  Motivearring

  Stûfe diskusjemetoades jeie minsken fuort.

  Kaaifragen

  Hoe kinne we minsken motivearje om freonlik te wezen?

  Potinsjele kosten

  Freonlik wêze kostet neat.

  Referinsjes

  Mienskipsdiskusje

  Hawwe jo tinzen oer dit útstel? In suggestje? Jou jo kommintaar op Proposal talk:Be nice/fy.

  Want to work on this proposal?

  1. .. Sign your name here!