Proposal:New license more free/ca

From Strategic Planning
Status (see valid statuses)

The status of this proposal is:
Request for Discussion / Sign-Ups

Every proposal should be tied to one of the strategic priorities below.

Edit this page to help identify the priorities related to this proposal!


  1. Achieve continued growth in readership
  2. Focus on quality content
  3. Increase Participation
  4. Stabilize and improve the infrastructure
  5. Encourage Innovation


If not English, in what language is this proposal submitted?: Catalan

Resum

Afegir a la llicència una clàusula obligant a qui obté profit econòmic de la utilització dels treballs a pagar una part justa del benefici.

Add a clause to the licence obliging those who get an economic benefit from reusing our content to pay us a fair proportion of that profit.

Proposta

Canviar la llicència afegint l'esmentada clàusula.

Definir clarament què s'entén per fracció justa dels beneficis, per exemple si hi ha treballs propietaris comparables un 10% del que hauria costat emprar el treball propietari, si no n'hi ha un 10% de l'augment de beneficis obtinguts gràcies a fer servir el treball.

Establir un sistema per recaptar els fons: Pagament voluntari per part de la gent amb consciència ètica. Reclamacions legals a les grans empreses que facin negoci emprant els treballs.

Motivació

No sempre més possibilitats porta a més llibertat. La restricció que obliga a llicenciar els treballs derivats amb a mateixa llicència redueix les possibilitats del que fan treballs derivats però augmenta la llibertat de la comunitat perquè fomenta la creació de treballs lliures.

Una restricció en la llibertat d’utilització tindria el mateix efecte.

Molts contribuents potencials són reticents a cedir els seus treballs amb una llicència lliure perquè no els hi agrada que el que a ells els ha costat esforç serveixi perquè un altre en tregui profit econòmic i no comparteixi aquest profit. El resultat és que hi ha molta gent que allibera els seus treballs però amb la restricció del ús per treure’n profit econòmic. Aquesta llicència no és compatible amb viquipèdia i també és una llàstima perquè restringeix la aplicació dels treballs en un àmbit que aprofita la comunitat.

Aquesta clàusula tindria en el pla econòmic el mateix efecte que la restricció sobre els treballs derivats té en el pla moral: Atrauria més gent disposada a contribuir i generaria un flux econòmic que permetria que el moviment dels treballs lliures tingués un poder econòmic comparable amb el que tenen les empreses que negocien amb el treball propietari.

Qüestions clau

Cal consensuar quin destí es dona als recursos generats per aquesta via.

En el cas de donacions, els donants saben que donen els seus diners per mantenir les despeses de la Fundació Wikimedia i per tant no hi ha cap conflicte en emprar-los per aixó.

En el cas dels anuncis els ingressos són fruit del treball dels viquipedistes i el manteniment dels servidors és una despesa necessària per assolir-los.

Un cop coberta aquesta despesa necessària s'hauria de determinar la distribució de l'excedent en:

  1. Finançar el desenvolupament de software.
  2. Promocionar el desenvolupament de nous treballs lliures.
  3. Recompensar els viquipedistes que han contribuït als projectes.
  4. ...

Costos potencials

Cost de l'estructura de recaptació i administració dels drets econòmics.
Community Discussion

Do you have a thought about this proposal? A suggestion? Discuss this proposal by going to Proposal talk:New license more free/ca.

Want to work on this proposal?

  1. .. Sign your name here!