Proposal:Pobočkové stáže pro Wikimediany

  From Strategic Planning
  Status (see valid statuses)

  The status of this proposal is:
  Request for Discussion / Sign-Ups

  Every proposal should be tied to one of the strategic priorities below.

  Edit this page to help identify the priorities related to this proposal!


  1. Achieve continued growth in readership
  2. Focus on quality content
  3. Increase Participation
  4. Stabilize and improve the infrastructure
  5. Encourage Innovation  If not English, in what language is this proposal submitted?: Czech language

  Summary

  V současnosti je po světě, několik dobrovolnických organizací Wikimedia označovaných jako Pobočky Wikimedia Foundation. Některé fungují již několik let jiné vznikají. Regionální rozvoj projektů WMF a jejich propagace v té či oné zemi, pak závisí na schopnostech té či oné pobočky. Ve větších zemích bývají většinou pobočky rozvinutější, do do organizátorských schopností, ale nemusí to být pravidlem. Ostatně i tady na strategy.wikimedia.org se uvádí, že některé pobočky se vyvíjejí pomalu a že je potřeba je podporovat (např. 1, 2).

  Zároveň v každé pobočce bývá aktivních členů jen 1/3 či 1/4 z celkového počtu. Ti co jsou politicky aktivní mají i přístup k tokům mezi pobočkové organizace (speciální mailinglist) či mezipobočkové spolupráce (setkání poboček v Berlíně). Ostatní členové, nemající přístup k těmto tokům a aktivitám nemají šanci se určité věci dovědět a naučit se novým umům, které by mohli uplatnit v rámci sdružení.


  Proposal

  Navrhuji zde zavedení možností stáží pro členy poboček. Například pobočky, které mají své kanceláře a pracují v podstatě dnes a denně na svých cílech by tak mohli předávat část svých znalostí a umů členům jiných poboček. Není nad přímou zkušenost předávanou praxí!


  Motivation

  Potřeba urychlit vývoj některých poboček. Vylepšit dovednosti členů poboček a dlouhodobě rozšiřovat aktivní základnu všech členů poboček.


  Key Questions

  • Budou pobočky ochotné stážistům odhalovat schopnosti, které ta či ona pobočka má?
  • Organizovat stáže v angličně, nebo dle dohody?
  • Bylo by možné stážovat i on-line?
  • Kdo by co platil?


  Potential Costs

  • Náklady na straně vysílající pobočky, či účastníka na dopravu, ubytování a stravné.
  • Náklady na straně hostitelské pobočky na čas strávený navíc s účastníkem.


  References

  Community Discussion

  Do you have a thought about this proposal? A suggestion? Discuss this proposal by going to Proposal talk:Pobočkové stáže pro Wikimediany.

  Want to work on this proposal?

  1. .. Sign your name here!