Proposal:Unification/pl

  From Strategic Planning
  Status (see valid statuses)

  The status of this proposal is:
  Request for Discussion / Sign-Ups

  Every proposal should be tied to one of the strategic priorities below.

  Edit this page to help identify the priorities related to this proposal!


  1. Achieve continued growth in readership
  2. Focus on quality content
  3. Increase Participation
  4. Stabilize and improve the infrastructure
  5. Encourage Innovation  If not English, in what language is this proposal submitted?: polski

  Streszczenie

  Warto stworzyć narzędzie, które pozwoliłoby na ujednolicenie pewnych stałych fragmentów haseł pomiędzy wersjami językowymi. Ujednolicenie mogłoby dotyczyć kategoryzacji, a w przypadku haseł biograficznych dat urodzin i śmierci, a także danych z infoboksów wraz z towarzyszącymi przypisami (a nawet całymi szablonami przypisów).

  Propozycja

  Każda wersja językowa mogłaby opracować własną organizację danej części hasła. Przykładowo w różnych językach stosuje się różne formaty daty i w takim razie każda wersja językowa miałaby własny wywoływany format. Istniałaby natomiast wspólna przestrzeń, w której dane byłyby wprowadzane w jednolity sposób. Możnaby do tej wspólnej przestrzeni importować dane z konkretnej wersji językowej i na odwrót. Możnaby np. zaznaczyć import wszystkich kategorii, jeśli miałyby odpowiedniki, lub wybrać konkretne kategorie do zaimportowania (jeśli np. w danej wersji językowej hasło nie dotyczyłoby dokładnie tego samego, co w innych wersjach).

  Ewentualnie możnaby wykonać ten pomysł w oparciu o ręcznie wstawiane szablony, zamiast wspólnej przestrzeni, ale takie rozwiązanie wydaje mi się mniej wygodne.

  Motywacja

  Pozwoliłoby to na:

  • ujednolicenie pewnych stałych fragmentów haseł (takich jak daty urodzin i śmierci, kategorie, dane w infoboksie, interwiki i inne)
  • ustalenie jednej wersji faktów
  • przyspieszenie uzupełniania haseł o pewne informacje

  w każdej uczestniczącej wersji językowej

  Kluczowe pytania

  Problemy mogą wynikać z rozbieżności informacji pochodzących z różnych źródeł. Musiałaby istnieć zatem wspólna zestrzeń do dyskusji, pozwalająca wypracować jedną wersję, chociaż dodatkowy problem może stanowić bariera językowa.

  Należałoby również ustalić, jakie uprawnienia musi mieć użytkownik, aby mógł wykorzystywać tę funkcję, gdyż problemem mogłoby być bezmyślne importowanie wszystkiego, w tym błędnych informacji.

  Kolejną kwestią byłoby ustalenie, czy dane mają być aktualizowane na bieżąco we wszystkich wersjach ze wspólnej przestrzeni, czy musiałyby być akceptowane na każdej z osobna.

  Potencjalne koszty

  Brak – potrzebni ochotnicy. Ewentualnie możnaby wliczyć dodatkowe obciążenie serwerów, ale kto wie, czy takie importowanie danych nie przyczyniłoby się do względnego spadku liczby edycji przy wzroście ich jakości (nie byłoby błędów redakcyjnych czy technicznych, jedynie ewentualnie merytoryczne).


  Źródła

  Dyskusja społeczności

  Do you have a thought about this proposal? A suggestion? Discuss this proposal by going to Proposal Talk:Unification/pl.

  Want to work on this proposal?

  1. .. Sign your name here!