Jump to content

Strategic Plan/2010-2015 WMF Business Plan Draft/High-quality web site/sv

From Strategic Planning

Säkerställ att Wikimedia driver högkvalitets websidor

Wikimedias, utan tidigare motsvarighet, experiment i massamarbe och global kunskapsdelande har skapat en vital refferenskälla som är den femte mest besökta webplatsen i världen.

Wikimedia Foundation (en) är ung och har växt snabbt, men det har begränsad kapacitet för att möta behovet och stödja den talang gemenskapen har i form av volontärer och anhängare, såväl som för att sköta grundläggande drift.

En primärt fokus de kommande fem åren måste vara att göra markanta investeringar för att säkerställa dugligheten och relevancen hos projekten, vilket inkluderar:

  • Grundläggande (men markanta) investeringar för att förbättra prestationsförmågan, teknisk drift, och den grundläggande användarupplevelsen
  • Insamlande och användning av nyckelprestationsdata för att driva fortsatta förbättringar
  • Utöka excelence inom insamlingar och finansiell hantering
  • Förväntad effekt från dessa investeringar: Wikimedia möter de grundläggande kraven som allmänheten förväntar sig från en topp fem websida och förebygger risker mot dess dugligheter.

Rättfärdigande

Rörelseroller

Wikimedia Foundation (en)

Wikimedia Foundation spelar en smal, men viktig roll i att stödja projektens infrastruktur, vilket inkluderar underhåll av servrar, leda utvecklandet av MediaWiki-mjukvaran, och att samla in pengar som möjliggör finansiell självständighet.