Strategic plan/sv

  From Strategic Planning

  En strategisk plan består av tre delar:

  • En mängd strategiska prioriteringar för en bestämd tidsperiod
  • En plan för hur dessa prioriteringar skall uppnås
  • En mängd mått som indikerar om prioriteringarna uppnås enligt förväntningarna

  Wikimedia (en) genomgår en strategisk planeringsprocess (en) som håller på från Juli 2009 fram till Juli 2010. Målet är att utveckla en femårig strategisk plan för Wikimediarörelsen (en) via en öppen gemenskapsprocess (en). Denna wiki är det medium genom vilket gemenskapen utvecklar denna plan.

  Referenser

  Exempel på strategiska planer