Talk:Call for proposals/sv

From Strategic Planning

Jag har påbörjat en översättning som är en ganska rak översättning av den engelska texten. En försvenskning av den svenska texten kan vara nödvändig och jag är tacksam för varje mening som kan skrivas om så den blir lättbegripligare. Jag har inte vetat hur jag ska översätt vissa begrepp och därför lämnat dem med deras engelska översättning inom "citationstecken". Översätt dem gärna med lämpligt svenskt begrepp som stämmer överens med vad som används på övriga sidor. Till sist har jag lämnat vissa engelska meningar inom hakparenteser som jag inte vetat hur jag skall översätta till svenska och behålla innebörden i, hjälp gärna till med dessa.