Jump to content

Template:Attack/vi

From Strategic Planning
Xin vui lòng không công kích cá nhân. Wikimedia Strategic Planning có một chính sách chặt chẽ chống lại các cuộc công kích cá nhân. Các trang nhằm mục đích công kích không được dung thứ ở đây và sẽ nhanh chóng bị xóa. Người dùng tiếp tục tạo ra hay tái tạo các trang như vậy sẽ bị cấm sửa đổi tại dự án này. Cảm ơn nếu bạn nhận thức được điều này.

Sử dụng

Bản mẫu này sử dụng để cảnh cáo người dùng về cuộc công kích cá nhân lần đầu tiên. Nếu vẫn lặp đi lặp lại những lời lăng mạ, người dùng thay vào đó sẽ bị cấm.

Quan trọng: Xin subst bản mẫu này, nếu không nó sẽ bị vỡ!