User:Str4nd

    From Strategic Planning
    fi-N Tämä käyttäjä lukee ja kirjoittaa suomea äidinkielenään.
    en-2 This user can read and write intermediate English.
    sv-2 Denna användare kan läsa och skriva svenska på medelnivå.

    m:User:str4nd