User:Tarikes

    From Strategic Planning
    tr-N Bu kullanıcı Türkçe'yi ana dili gibi anlayabilir ve konuşabilir
    en-3 This user can read and write fluently in English.