Process/Basic questions/mk

  From Strategic Planning

  Некои основни прашања: ве молиме, не дискутирајте на оваа страница. Ако сакате да продискутирате нечиј одговор, одете на страницата за разговор.

  На што се надевате и што ве загрижува за движењето Викимедија?

  На што се надевате

  Што ве загрижува

  Што сметате дека е врвен приоритет за Викимедија за следниве пет години?

  На што се надевате и што ве загрижува за процесот на стратешко планирање?

  На што се надевате

  Што ве загрижува

  Имате ли други прашања?

  Имате некои други прашања?