Process/Basic questions/mk

From Strategic Planning

Некои основни прашања: ве молиме, не дискутирајте на оваа страница. Ако сакате да продискутирате нечиј одговор, одете на страницата за разговор.

На што се надевате и што ве загрижува за движењето Викимедија?

На што се надевате

Што ве загрижува

Што сметате дека е врвен приоритет за Викимедија за следниве пет години?

На што се надевате и што ве загрижува за процесот на стратешко планирање?

На што се надевате

Што ве загрижува

Имате ли други прашања?

Имате некои други прашања?