Jump to content

Community health/sv

From Strategic Planning

Högre omsättningsnivåer av artikelförfattare antyder att deltagare kan stå inför utbränning eller konfliktutmattning. Likaså blir nya författares redigeringar oftare "tillbakarullade", vilket kan ge indikationer om gemenskapsnormer som är mindre välkomnande till skiljaktigheter eller inlärning än tidigare. Många personer tror också att policyutvecklingen är en drivande kraft bakom minskandet i deltagande.

Denna sida försöker identifiera orsaker till gemenskapshälsans avtagande, ivilken inverkan olika policyutveckling har, och lösningar på dessa problem.

Räckvidd

Notera: Det finns även ganska mycket efterforskning på Wikimedia-pedia: Efterforskning (en).

Efterforskning:

Analys:

Essä

Referenssidor