Key questions/mr

From Strategic Planning

कोणते प्रश्न do you think are अत्यावश्यक that आपण (एक समुदाय म्हणून) या प्रक्रीये दरम्यान विचारावेत? कृपया तुमचे प्रशन खाली नमुद करा!

आपण महत्वाच्या प्रश्नांचे चांगले संकलन करत आहोत, आणि बहुधा खुपच बघावयास मिळतील. त्यांना व्यवस्थित लावण्याकरिता , कृपया:

विकसनशील देशातील सहभागी लोकांची संख्या आपण कशी वाढवू शकतो? #पोहोच #सहभाग
  • We're starting to accumulate a number of interesting प्रस्ताव, and some of them address questions above. Start linking संबधीत प्रस्ताव to the questions above.
  • येथे प्रश्नांची समरी बनवा.

सुचवलेले प्रश्न मराठी भाषेत येथे लिहा

पोहोच संदर्भातील प्रश्न

सहभागा संअद्र्भातले प्रश्न

दर्जा संदर्भातले प्रश्न

GLAM (galleries, वाचनालये, archives and museums) संदर्भातले प्रश्न

अधिक प्र्श्न सुचना मराठी भाषेत येथे लिहा