Local languages/sv

From Strategic Planning

Det finns 79 språk runt om i världen som var och ett är modersmål för mer än 10 miljoner människor. Dessa språk talas av totalt 4.7 miljarder människor, av vilka en miljard är online. Trots det finns robusta Wikimediaprojekt på några av dessa språk, så är det många av dessa språk, speciellt icke-västvärldsspråk, där Wikimediaprojekten är små och har en begränsad mängd deltagare och användare.

Det finns vissa svårigheter som delas av många mindre Wikipedior. Många av dessa är tekniska. För att människor skall ha möjlighet att framgångsrikt utveckla och underhålla en Wikipedia behöver de ha möjlighet att interagera med MediaWiki-mjukvaran på sitt eget språk. Men trots den enorma kraft MediaWiki-teamet har lagt på detta så är det fortfarande långt innan MediaWiki-mjukvaran har fullt språkstöd.

Ett annat problem som många mindre Wikipedior står inför är bristen på verktyg och mallar som underlättar redigering. Detta beror till stor del på brist på deltagare som har den nödvändiga tekniska kunskapen för att utveckla verktyg och fixa buggar på wikin.

Till slut är ett gemensamt problem för mindre Wikipedior med ett begränsat antal deltaganre och administratorer att det är svårt att underhålla siten och skydda den från spam och vandalism. Dessutom saknas det i många regioner en förståelse för konceptet bakom och möjligheterna med en wiki.

Lokal språkprojekt-arbetsgruppen (en) undersöker för tillfället följande frågor:

  1. Finns det Wikimedia policys och procedurer som hindrar utvecklingen av Wikipedior på lokala språk?
  2. Hur kan större Wikipedior så som den Engelska eller Tyska hjälpa i utvecklingen av Wikipedior på lokala språk?
    • Hur kan Wikipedianer som inte talar de lokala språken men har erfarenhet av att redigera och bygga störe Wikipedior hjälpa i utvecklingen av Wikipedior på lokala språk (t.ex. utveckla mallar, Wikipedia buddy system)?
    • Vilken roll skall översättning från större Wikipedior till Wikipedior på lokala språk spela, och vilka verktyg behövs för att underlätta i denna roll?
  3. Vad kan vi lära oss från tillväxten av de Wikipedior på mindre språk som varit lyckade?
  4. Vilka strategier och taktiker är framgångsrika för att öka medvetenheten av Wikimedias projekt i specifika geografiska regioner och hur kan Wikimedia stödja människor med att implementera dessa strategier och taktiker?
  5. Vilka verktyg och vilken slags stöd är nödvändig för att fortsätta bygga ut Wikipedior på lokala språk?
  6. Vem behövs för att stödja denna strategi (t.ex. Wikimedia Foundation, lokala avdelningar, individuella volontärer, externa partners), och vad behöver de göra?

Data och analys

Sidor relaterade till arbetsgruppens rekommendationer

Förslag