Process/Deliverables/cs

    From Strategic Planning

    Na konci tohoto rok trvajícího procesu budou dva výstupy:

    • Dokument popisující vizi na období pěti let pro hnutí Wikimedia, která bude realizovatelná
    • Naplnitelný pětiletý strategický plán pro nadaci Wikimedia, který bude v souladu se širší vizí

    Dále doufáme, že jako vedlejší produkty vypadnou z tohoto procesu další zajímavé artefakty.