Process/Deliverables/cs

From Strategic Planning

Na konci tohoto rok trvajícího procesu budou dva výstupy:

  • Dokument popisující vizi na období pěti let pro hnutí Wikimedia, která bude realizovatelná
  • Naplnitelný pětiletý strategický plán pro nadaci Wikimedia, který bude v souladu se širší vizí

Dále doufáme, že jako vedlejší produkty vypadnou z tohoto procesu další zajímavé artefakty.