Proposal:Integrated tool to assist in translations/ca

  From Strategic Planning
  Status (see valid statuses)

  The status of this proposal is:
  Request for Discussion / Sign-Ups

  Every proposal should be tied to one of the strategic priorities below.

  Edit this page to help identify the priorities related to this proposal!


  1. Achieve continued growth in readership
  2. Focus on quality content
  3. Increase Participation
  4. Stabilize and improve the infrastructure
  5. Encourage Innovation


  If not English, in what language is this proposal submitted?: Catalan / Català

  Resum

  Desenvolupar un paquet de software lliure al que es pugui integrar un traductor automàtic. El conjunt eina integrada + traductor prepararia els articles per facilitar la feina de traducció.

  Afegir a un traductor automàtic totes les tasques fàcilment automatitza-les per traduir articles de la viquipèdia.

  Proposta

  Combinar:

  • Traducció de textos produïda per un traductor automàtic que es pugui integrar lliurement
  • Conservació de codi wiki intercalant el text visible
  • Emprar la pròpia viquipèdia per trobar els articles corresponents en el nou idioma als enllaços interns del idioma original
  • Copiar els interwikis i crear l’interwiki a l’idioma original
  • Afegir la plantilla traduint de.
  • ...

  Motivació

  El projecte wikipedia és multilingüe i lo ideal seria que els autors humans es dediquin a enriquir el contingut respecte al que ja han fet altres.

  El multilingüisme té l’inconvenient de que abans d’enriquir el contingut cal traduir dels altres idiomes el que ja està fet. De vegades els usuaris no saben els altres idiomes i troben més pràctic començar de nou que traduir, això provoca una duplicació d’esforços.

  Els parlants de les llengües minoritzades són tots bilingües, si amés la llengua dominant té un projecte potent a la viquipedia això posa aquests projectes en una situació molt feble que contribueix a agreujar el perill de que es perdin aquestes llengües que són un patrimoni cultural de la humanitat molt important.

  Disposar d’ajudes potents a la traducció juntament amb el bilingüisme o plurilingüisme dels seus parlants pot compensar en part el desavantatge dels parlants d’aquestes llengües.


  Qüestions clau

  La qüestió clau és fer un desenvolupament modular que faci l’entorn de traducció independent del programari de traducció entre parelles de llengües. D’aquesta manera cada comunitat lingüística podria anar implementat les parelles de llengües en que tingui més interès, es podrien assolir ajuts econòmics dels governs locals pels desenvolupament dels traductors a les llengües concretes i es podria treure profit dels progressos futurs de la tecnologia de traducció automàtica.


  Costos potencials

  Els costos de desenvolupament del software.

  Impacte

  Podria augmentar entre un 50% i un 100% la productivitat de les tasques de traducció. Això permetria que els esforços de la comunitat se centressin més a aportar nous continguts, augmentaria la cooperació entre projectes de llengües diferents i en el cas particular de les llengües minoritzades, en estar amplificat per la potència de traducció que tenen, ajudaria de reduir el desavantatge en que es troben.

  Referències

  Discussió comunitària

  Una opinió sobre aquesta proposta ? Un suggeriment ? Discuteixi d'aquesta proposició a Proposal Talk:Integrated tool to assist in translations/ca.

  Want to work on this proposal?

  1. .. Sign your name here!