Proposal:Thematic Chapters/ca

From Strategic Planning
Status (see valid statuses)

The status of this proposal is:
Request for Discussion / Sign-Ups

Every proposal should be tied to one of the strategic priorities below.

Edit this page to help identify the priorities related to this proposal!


  1. Achieve continued growth in readership
  2. Focus on quality content
  3. Increase Participation
  4. Stabilize and improve the infrastructure
  5. Encourage Innovation


Catalan

Resum

Admetre Chapters organitzats per grups de persones amb un interès comú entorn a un determinat tema. Per exemple: Persones amb discapacitats. Parlants de llengües minoritàries disperses pel món. Persones interessades en promocionar continguts en determinats àmbits com les matemàtiques...

Proposta

Els chapters temàtics igual que els territorials serien organitzacions que farien activitats fora de la xarxa per donar suport i per promoure el coneixement lliure i els projectes wikimedia entorn al seu àmbit temàtic.

Haurien d’estar constituïts com entitat jurídica en una determinada jurisdicció i complir els requisits legals per poder operar en els diferents països.

En algunes activitats es podrien recolzar en la infraestructura dels chapters territorials i en altres no.

Motivació

Els chapters locals territorials permeten una divisió del món completa i això té l’avantatge de poder arribar a tot arreu.

Però hi ha col•lectius de persones que es poden veure més inclinats a col•laborar en els projectes a traves d’organitzacions que promoguin el coneixement lliure prioritàriament en temes vers els quals són especialment sensibles.

Moltes empreses multinacionals tenen una estructura matricial en la que se solapen una organització territorial basada en regions o països i una organització basada en productes o activitats.

Qüestions clau

Cal evitar la mentalitat inconscient d’exclusivitat territorial.

En organitzacions amb ànim de lucre o sense ànim de lucre però basades en l’accés als diners procedents dels organismes públics o privats, la exclusivitat territorial té l’avantatge d’evitar la competència interna i obtenir certs avantatges “monopolístics”.

El nostre cas és a la inversa, els Chapters no tenen drets sinó obligacions i no es basen fonamentalment en els diners sinó en les persones. La territorialitat no s’hauria d’entendre com quelcom exclusiu sinó inclusiu. El chapter no té el dret a impedir que altres promoguin el coneixement lliure en nom de wikimedia en el seu territori sinó que té la obligació moral de promoure’l ell a tots els racons del territori.

El fet que els chapters temàtics se solapin amb els territorials s’ha de veure com un avantatge pels chapters territorials perquè els hi fan una feina que a ells els seria més difícil de fer perquè els temàtics tenen més facilitat per arribar a certs col·lectius de persones.

Costos potencials

Abans d’aprovar aquesta estructura paral•lela amb la complexitat de coordinació que comporta, convindria fer un sondeig per validar que efectivament hi ha col•lectius de persones interessades en promoure aquest tipus de chapters.

Els costos serien els associats a aquest estudi previ i els corresponents a la estructuració d’aquests chapters i la redacció dels contractes de chapter temàtic.

Referències

Discussió comunitària

Una opinió sobre aquesta proposta ? Un suggeriment ? Discuteixi d'aquesta proposició a Proposal Talk:Thematic Chapters/ca.

Want to work on this proposal?

  1. .. Sign your name here!