Jump to content

Purpose and principles/ms

From Strategic Planning

Matlamat kami adalah untuk menyediakan ruang terbuka yang didorong oleh masyarakat untuk merancang proses perancangan strategik yang berlangsung selama lima tahun untuk komuniti Wikimedia dan masyarakat yang terlibat.

Prinsip kami dalam mengendalikan proses ini ialah: Mengiatkan penglibatan komuniti dan masyarakat yang terlibat Integriti dan transparansi Kerjasama

Model. Operasi sebagai komuniti skala kecil yang berfungsi dalam skala besar. Lihat juga Peraturan Pergaulan.