Talk:Call for participation/Appeal letter/he

From Strategic Planning

התחלה קטנה בשעות הקטנות... :) Pavner 00:01, 22 September 2009 (UTC)[reply]

החלטתי להצטרף למאמץ ולתרגם את המסמך הזה

למרות שחשבתי הרבה פעמים על להתנדב ולעזור בתרגום הערכים, זאת הפעם הראשונה שממש עשיתי זאת. הצטרפתי לפני כשעה וישבתי לתרגם את המסמך החשוב הזה (לדעתי). כפי שכתבתי, זאת הפעם הראשונה שאני מתרגם מאמר באופן מלא ככזה. הוספתי לאחר מכן את הקישורים. עדיין נדרש להוסיף את התמונות שלהם ואת הקישור להתנדבות שבסוף המסמך.

אני מבקש את הערותיכם על התרגום והעבודה הזו.

מיראל