Jump to content

Template:Welcome/sk

From Strategic Planning

Vitajte pri strategickom plánovacom procese Nadácie Wikimedia. Tešíme sa, že máte chuť sa zúčastniť na strategickom plánovaní. Najlepšie bude, ak si na začiatok prečítate smernice komunity. Potom si môžte na hlavnej stránke nájsť odkaz na nejakú oblasť, ktorá Vás zaujíma. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, môžete sa obrátiť na Village pump (en) alebo zanechať odkaz na mojej diskusnej stránke.