Wikimedia nonusers/mk

From Strategic Planning

Бариери за користење на Викимедија

Пристап


  • Пристап вон интернет

Пристап до технологија

  • Мобилен пристап
  • Писменост/компјутерска писменост
Пристап на интернет
Процент на населението што користи интернет, по регион и некои земји [1]
Регион Земја Процент од населението што користи интернет
Азија и Пацифик 17%
Австралија 72%
Кина 22%
Индија 7%
Јапонија 70%
Кореја 78%
Тајван 66%
Европа 48%
Франција 51%
Германија 76%
Русија 22%
Обединето Кралство 80%
Латинска Америка 22%
Аргентина 28%
Бразил 36%
Мексико 21%
Близок Исток и Африка 10%
ЈАР 10%
Северна Америка
Канада 73%
САД 71%
Мобилен пристап

И покрај популарноста како референтно дело за корисници на интернет, Википедија заостанува зад другите медиуми кои објавуваат вести и референтен материјал на мобилни телефони.

Ограничувања на пристапот

  • Цензура
  • Проблеми со неутралност на интернетот

Зошто луѓето со пристап не ја користат Викикедија

  • Други можности (треба да се погледа во извесни географии/јазици)
  • Негативни ставови

Белешки

  1. Податоците за користење на интернет се преземени од Меѓународната телекомуникациска унија, 2008г. Податоци од МТУ