Wikimedia nonusers/mk

  From Strategic Planning

  Бариери за користење на Викимедија

  Пристап


  • Пристап вон интернет

  Пристап до технологија

  • Мобилен пристап
  • Писменост/компјутерска писменост
  Пристап на интернет
  Процент на населението што користи интернет, по регион и некои земји [1]
  Регион Земја Процент од населението што користи интернет
  Азија и Пацифик 17%
  Австралија 72%
  Кина 22%
  Индија 7%
  Јапонија 70%
  Кореја 78%
  Тајван 66%
  Европа 48%
  Франција 51%
  Германија 76%
  Русија 22%
  Обединето Кралство 80%
  Латинска Америка 22%
  Аргентина 28%
  Бразил 36%
  Мексико 21%
  Близок Исток и Африка 10%
  ЈАР 10%
  Северна Америка
  Канада 73%
  САД 71%
  Мобилен пристап

  И покрај популарноста како референтно дело за корисници на интернет, Википедија заостанува зад другите медиуми кои објавуваат вести и референтен материјал на мобилни телефони.

  Ограничувања на пристапот

  • Цензура
  • Проблеми со неутралност на интернетот

  Зошто луѓето со пристап не ја користат Викикедија

  • Други можности (треба да се погледа во извесни географии/јазици)
  • Негативни ставови

  Белешки

  1. Податоците за користење на интернет се преземени од Меѓународната телекомуникациска унија, 2008г. Податоци од МТУ