Advocacy agenda/sv

From Strategic Planning

Wikimediagemenskapen har en kraftfull röst som den kan använda för att påverka viktiga problem, så som: censur, nätneutralitet, upphovsrättsexpandering, privathet, och den digitala klyftan. Fram tills nu har Wikimedi Foundation, lokala avdelningar, och voluntärer inte engagerat sig i någon större förespråksarbete i någon sammordnad form. Målet med denna arbetsgrupp är att utveckla rekomendationer för roller Wikimedia kan spela för att försäkra att dess starka röst används för att hjälpa till att influera obegränsad global tillgång till fri information online.

Arbetsgruppen ska utveckla svar på följande frågor för att hjälpa till att guida deras arbete:

  1. Vilka problem rör Wikimedia mest med avseende på att försäkra obegränsad global tillgång till fri information online? (t.ex., nätneutralitet, censur, upphovsrätt, privathet, digital klyfta)
  2. Vilken ställning skall Wikimedia ta i nyckelfrågor? (t.ex., Wikimedia är inte för censur)
  3. Vem har liknande åsikter som de som förslås? Vem har åsikter som skiljer sig från dessa? Detta kan inkludera ideella organisationer, korporationer, och individer med inflytelserika röster.
  4. Vem behövs för att stödja de förelsagna policyerna (t.ex., Wikimedia Foundation, lokala avdelningar, individuella voluntärer, externa partners), och vad behöver de göra?


Data och analys

Förslag relaterade till detta ämne