Strategic Plan/2010-2015 WMF Business Plan Draft/Stronger community/sv

From Strategic Planning

Arbetsgrupperna för gemenskapshälsa och kvalitet har identifierat flera kopplade och komplementära prioriteringar och möjliga tillvägagångssätt för att förbättra gemenskapshälsan

Prioritering Möjliga tillvägagångssätt
Erbjud handledning för nya medverkande för att minska polict trip-ups och “risken att bli biten”
  • Förbättra tränings/mentor-system för nya användare
  • Erbjud “vid tillfället”-utbildning och support genom ny-artikel-guider
  • Skapa verktyg som förenklar och förbättrar åtkomst av vanligt använda föremål och gör det enkelare att fråga efter hjälp
Bedöm regelbundet och konsekvent kvaliten på alla artiklar, identifiera systematisk kvalitetsgap, och prioritera/främja möjligheter till förbättringar och önskemål
  • Introducera automatisk bedömning av artikelkvalitet och betydelse
  • Introducera möjligheten för läsare att snabbt signalera problem med artikelkvallitet
  • Gör medverkande medvetna om artiklar i behov av arbete som de kan vara intresserade av att bidra till
Uppmärksamma och erbjud incitament för pågående kvalitetsbidrag
  • Implementera ett ryktessystem som kan hålla ordning på kvaliten hos en medverkandes bidrag och identifiera “senior editors”
Underlätta samarbete och koordinering runt problemlösning, dispythantering och tillägg av material av värde

Facilitate collaboration and coordination around solving problems, resolving disputes and adding value

  • Teknologi som möjliggör och främjar sociala band, samhörighet, och samarbetsutrymmen
  • Använd potentialen hos "senior editors"
  • Introducera nya samstämmighetsbyggande processer för dispyter som är stora och/eller återkommande