Task force/sv

From Strategic Planning

Task Forces that are currently working

Working <DynamicPageList>category=Task force working </DynamicPageList>

Task Forces that are currently recruiting

Recruiting <DynamicPageList>category=Task force recruiting </DynamicPageList>

Task Forces that are done

Done <DynamicPageList>category=Task force finished </DynamicPageList>

Om arbetsgrupper

En arbetsgrupp består av en grupp människor som engagerar sig i eftertanke kring ett enskilt strategiskt ämne under en begränsad tidsperiod för at utveckla en samling rekomendationer. för Wikimedia.

Arbetsgrupper gör sitt arbete öppet på denna wiki. Vem som helst kan delta i arbetsgruppdiskussionerna. Idealt består en arbetsgrupp av fem kärnmedlemmar, utav vilka en är samordnande. Samordnaren har som uppgift att få diskussionen att flyta, hålla gruppen på spåret, och säkerställa att gruppen slutför sitt uppdrag. På grund av den djuptgående analytiska naturen i detta arbete, så är förhoppningen att arbetsgrupperna kommer ägna en betydande tid och kraft åt detta uppdrag.

Arbetsgrupper har ett antal definnerade drag:

  • De är arbetande grupper som är små, tillfälliga, och levererar en specifik slutprodukt
  • De måste fastslå en tidsram (ett definierat start- och slutdatum)

Medans arbetsgrupper förväntas göra sitt arbete öppet på denna wiki, så kan de också använda andra medel för att samordna arbetet. I dessa fall skall arbetsgrupperna antingen direkt länka till dessa alternativa medel, eller länka till sammanfattningar från dessa konversationer.

Arbetsgrupper jobbar på det språk de gemensamt kommer överens om. Slutprodukten (t.ex. veckoraporter, rekomendationer) skall översättas till engelska och andra språk.

Starta en arbetsgrupp

Skapa en wikisida för en grupp för att föreslå en grupp. Beskriv gruppens mandat, nyckelstrategiska frågor, och föreslagen tidslinje. Nästa steg är att rekrytera medlemmar. Börja sedan arbeta så snart gruppen tagit form.

Lägg till namnet på din föreslagna grupp nedan för att börja. En arbetsgruppsida kommer då skapas utefter en mall.