Jump to content

Wikimedia movement/mk

From Strategic Planning

Движењето на Викимедија е севкупност од луѓето, активностите и вредностите поврзани со проектите на Викимедија. Тука спаѓа секој што дава корисен придонес или пак оној што користи производ на иницијативата за слободни знаења на Викимедија. На него може да се гледа како на:

Цртеж на движењето, кајшто луѓето се ставени во средина

Еве ги луѓето (но не сите) што го сочинуваат движењето на Викимедија:

Видете исто така