Content scope/sv

From Strategic Planning

Wikimedia, genom Wikipedia och dess andra systerprojekt, har redan expanderat bortom encyklopediinnehåll till flera innehållsområden. Detta har hänt på ett ad-hoc vis som grundat sig i deltagare drivkraft och stöd.

Hur ska Wikimedia närma sig expansionen till andra typer av innehållsområden? Speciellt:

 1. Vilken roll har expansion av innehåll bortom encyklopedisk information i att driva Wikimedias vision om "summan av all kunskap"?
 2. Hur, om alls, kan expansion till nya innehållsområden (både inom Wikipedia och genom systerprojekt) försämra kvalliten hos grundencyklopedin och Wikimedias varumärke? Hur kan det förbättra kvaliten av encyklopedin och varumärket?
 3. Har Wikimedia någon roll i att erbjuda material inom områden där projekt redan är ettablerade (bortom Wikipedia)? Speciellt:
  • Aktuell information (Wikinews): Givet att Wikipedia redan erbjuder aktuell information, hindrar dess existens ett behov av Wikinews? Om inte, varför? Om så, vad skall göras medd Wikinews?
  • Utbildningsmaterial (Wikibooks, Wikiversity): Vilket innehåll bortom encyklopediskt innehåll kan/ska Wikimedia erbjuda? Om Wikimedia skall erbjuda utbildningsmaterial, vad ställer det för krav på redigeringsprinciper och wikiplatformen ?
 4. Finns det andra sorters möjligt innehåll som Wikimedia skall expandera i? Skall denna expansion ske inom Wikipedia eller genom nya projekt? Vilka processer, verktyg, och typer av hjälp behövs för att detta ska kunna ske?
 5. Vem behövs för att stödja denna strategi (t.ex. Wikimedia Foundation, lokala avdelningar, individuella volontärer, externa partners), och vad behver de göra?

Utöka innehålls-arbetsgruppen (en) utforskar dessa frågor i detalj.

Fallstudier

Existerande projekt:

Nya projekt som studerats:

Projekt som har ansökt om att bli en del av Wikimedia:

Projekt som har stängts:

Projekt som har föreslagits att stängas:

 • Simple English Wikiquote: [1] - Bugzilla bug 21676 skickades i November, 2009 för att stänga projektet.

För jämförelse:

Data och analys

Analys

ESP3: Förbättra kvalitetsinnehåll (en)

Överblick över Wikimediaprojekt och deras innehållslandskap (en)

Möjligheter att utöka innehållet - aktuellt (en)

Möjligheter att utöka innehållet - utbildning (en)

Djupdykningar om kvalitetskontroll och tillförlitlighet (en)


Intervjuer

Intervjuanteckningar och sammanfattningar av nyckelteman (en)


Förslag relaterade till denna arbetsgrupps arbete
 • [...] sätt in förslag här.

Improving content

Extending coverage

Proposal:Collaboration with Flickr

Proposal:GLAMwiki