Jump to content

Financial sustainability/sv

From Strategic Planning

Allt eftersom storleken och omfattningen hos Wikimedias projekt har växt, så har resurskraven för att stödja den teknologiska infrastrukturen och utföra aktiviteter som är beroende av betald personal (t.ex. kommunikation, insamling) gjort likaså. Dessa extra kostnader har i princip täckts av donationer från gemenskapen och annat stöd. Tillväxt av både kostnader och inkomster har skett i frånvaro av en klart definierad affärsplan.

Denna sida samlar några idéer för möjliga inkomstmodeller för Wikimedias framtid. Det finns också en finansiell hållbarhets-arbetsgrupp (en) som utforskar följande frågor:

  1. Vilka inkomstkällor kan stödja Wikimedia på ett fortskridande, hållbart sätt (i.e. bidrag, licenser, ömsesidiga överskommelser)? Detta innefattar likaså andra slags inkomstkällor (t.ex. fri bandbredd, fria servrar)
  2. Vilka affärsmodelsalternativ är möjliga för Wikimedia för att fortsätta täcka sina kostnader? Vad kan vi lära oss från andra organisationer som har följt dessa modeller?
  3. Should Wikimedia create an endowment, if so what will those funds be used for?
  4. Vad krävs det i form av kapacitet och kompetens för Wikimedia att gå efter var och en av affärsmodellerna? Vilken grupp, WMF eller lokala avdelningar, skall äga varje del av affärsmodellen och hur ska de interagera?
  5. Vilka modeller passar bäst, givet WMFs mission och gemenskapens styrka?
  6. Vem behövs för att stödja denna strategi (t.ex.., Wikimedia Foundation, lokala avdelningar, individuella volontärer, externa partners), och vad behöver de göra?

Var snäll och lägg till dina tankar, komentare, och ytterligare information!

Möjliga inkomstmodeller

Lägg till några referenser till jämförbara modeller här.

[http://www.ssireview.org/pdf/2009SP_Feature_Foster_Kim_Christiansen.pdf Bridgespans analys av de tio vanligaste insamlingsmodellerna i den ideella sektorn.

Jämförbara modeller

För en sammanfattande jämförelse, se ideella inkomstjämförelser (en).

Gemenskapsdiskussioner