Task force/Recommendations/sv

From Strategic Planning

I Januari 2010, kommer arbetsgrupperna ge rekommendationer baserade på efterforskning och diskussion.

Arbetsgruppernas rekommendationer
Gap

I denna process så hade några arbetsgrupper inte möjlighet at komma fram till några rekommendationer. Några av dessa kan ha rekommendationer på sina arbetsgruppsidor som kan behöva mer input. Dessa arbetsgrupper är: