Template:MainSidebar/mk

From Strategic Planning

Учествувајте!

Продискутирајте ги Предлозите на Работната група.
Учествувајте со свој придонес во нашата база на сознанија, Викимедија-педија.
Разгласете (en).

Одбрана содржина:

Новости:
Помогнете со прегледување и уредување на 5-годишните стратешки приоритети на Викимедија.
База на сознанија:
Attracting and retaining participants (en)
Предлог:

Editing usability improvements