Template:MainSidebar/mk

  From Strategic Planning

  Учествувајте!

  Продискутирајте ги Предлозите на Работната група.
  Учествувајте со свој придонес во нашата база на сознанија, Викимедија-педија.
  Разгласете (en).

  Одбрана содржина:

  Новости:
  Помогнете со прегледување и уредување на 5-годишните стратешки приоритети на Викимедија.
  База на сознанија:
  Community roles and governance (en)
  Предлог:

  A "be bold" campaign