Jump to content

Wikimedia-pedia/mk

From Strategic Planning

Викимедија-педија е нашата база на знаења за сето она што е поврзано со светот на Викимедија. Тука ќе најдете факти, истражувања и анализа. Нејзината цел е информирање на процесот на стратешко планирање, дискусиите и одлуките кои треба да се донесат.

Цели Теми Регионална анализа Ресурси

Ве молиме придонесувајте! Истражувачите се молат да учествуваат на страницата за координација на истражувањето (en).

Вовед

Воведот е краток опис на тековната состојба на Викимедија, како и значајните можности и предизвици со кои таа се соочува.

Стратешки приоритети на повидок

За поисцрпен опис на секој стратешки приоритет на повидок и соодветните работни групи, погледајте ги следниве врски:

Стратешки приоритети за фондацијата Викимедија

Ова е синтеза на најважните приоритети на фондацијата Викимедија (en) врз основа на сработеното од работните групи, извршените интервјуа и второстепеното истражување.