Jump to content

Template:Main pages navigation/ne

From Strategic Planning

विकि अन्वेषणको रणनीति

रणनैतिक योजनामा सहभागी बन्नुहोस्!

क्रियाशक्ति सिफारिसहरुको बारेमा चर्चा (en).
हाम्रो ज्ञानको आधारमा योगदान गर्नुहोस्, विकिमीडिया-पीडिया (en).
यसको बारेमा विश्वभर फैलाउनुहोस् अरुलाई सहयोगको लागि निमन्त्रणा दिनुहोस् (en).

प्रदर्शित सामग्री:

समाचार:
रणनीति बोर्डलाई ज्ञापन
ज्ञानको आधार:
Regional Analysis/Pan Regional Languages (en)
प्रस्तावहरु:

Foundation-Announce-l

कसरी संलग्नता प्राप्त गर्ने?

प्रक्रियाको यस बिंदुमा, हामीले प्रश्नहरु र प्रस्तावहरु बटुल्यौं: पहिले भन्दा ठूलो सोचको निम्ति अब यी माथि चर्चाको समय भएको छ। तल केहि लिंकहरु दिइएकाछन् जो सुविधाजनक बन्न सक्तछन्।

प्रश्नहरुको जसलाई उत्तरहरु आवश्यकता छ यो चर्चा सुरु गर्नको निम्ति असल स्थान हो।
»  विकिमीडिया कहाँ जानु पर्ने हो? (en) | प्रस्तावहरुको निम्ति आवाहन (en)
»  क्रिया शक्ति के हो? (en)| कसरी सहभागी बन्ने (en)
»  विकिमा सहायताको निम्ति म के गर्न सक्छु? (en)

यो प्रक्रियाले कसरी काम गर्छ?