Template:Main pages navigation/vi

From Strategic Planning

Chuyển hướng sang wiki chiến lược

Mời tham gia!

Thảo luận Lời khuyên của các Nhóm hành động.
Đóng góp vào kho tri thức của chúng ta, Wikimedia-pedia (en).
Loan báo cho mọi người (en).

Nội dung Chọn lọc:

Tin tức:
Vui lòng giúp duyệt và chỉnh sửa chiến lược ưu tiên 5 năm của Wikimedia.
Kiến thức cơ bản:
Effectiveness (en)
Đề xuất:

Right to Left support

Làm thế nào để tham gia?

Vào thời điểm hiện tại trong quy trình này, chúng tôi đã thu thập các câu hỏi và đề xuất: bây giờ là lúc cần ngồi lại thảo luận và xem xét tìm ra cách hướng đến một tầm nhìn lớn hơn. Dưới đây là một số liên kết đáng chú ý.

Những thắc mắc cần được trả lời là một nơi tuyệt vời để bắt đầu bàn luận.
»  Wikimedia nên đi đến đâu? (en) | Liên hệ đề xuất (en)
»  Nhóm hành động là gì? (en) | Cách tham gia (en)
»  Tôi có thể làm gì để giúp đỡ wiki? (en)

Làm thế nào để giai đoạn này tiến hành?