Wikimedia-pedia/pl

  From Strategic Planning


  Update needed!

  This page needs to be updated. Synch this document to the original, Wikimedia-pedia/en, to keep this up to date!

  Te dokumenty stanowią około pomysł naszego obecnego statusu. Obecnie zostali podzieleni na kilka grup:

  Rozszerzenie uczestnictwa
  Rozszerzenie osiągnąć
  Rozszerzanie treści i jakości
  MediaWiki & język i wspieranie projektów
  Interviews

  Komentarze, rozszerzenia i zmiany są przyjmowane z zadowoleniem i będą rozwijane.