Jump to content

Wikimedia-pedia/sv

From Strategic Planning

Wikimedia-pedia är vår kunskapsbank om Wikimediaunversumet. Det innehåller fakta, efterforskning och analys. Dess syfte är att informera den strategiska planeringprocessen så att diskussioner och beslut är välinformerade.

Generella resurser

Topics Resources

Efterforskning efter mål

Reach Quality Participation Operations
<DynamicPageList>category=Reach</DynamicPageList> <DynamicPageList>category=Quality</DynamicPageList> <DynamicPageList>category=Participation</DynamicPageList> <DynamicPageList>category=Operations</DynamicPageList>