Wikimedia-pedia/mr

  From Strategic Planning


  Update needed!

  This page needs to be updated. Synch this document to the original, Wikimedia-pedia/en, to keep this up to date!

  आपल्या सद्या स्थितीबद्दल हे कागद थोडा प्रकाश टाकू शकतात.सध्या ते काही गटात विभगलेले आहेत:

  सहभागातील वाढ
  पोहोचण्याचा विस्तार
  मककुर आणि दर्जातील प्रगती
  फाऊंडेशन(प्रतिष्ठान) आणि मेटा
  Interviews

  प्रत्येक पानाचे स्रोत वर नमुद केले आहे,परंतु बदल आणि कॉमेंट्स स्वगतार्ह आहेत.