Wikimedia-pedia/tr

From Strategic Planning


Update needed!

This page needs to be updated. Synch this document to the original, Wikimedia-pedia/en, to keep this up to date!

Bu Olgu Tabanı (Fact Base) çeşitli araştırma kağıtları vasıtasıyla varolan Wikimedia projeleri hakkında veri elde etmek için bir kaynaktır

Şu anda bu kağıtlar aşağıdaki dört gruba ayrılmıştır.

Expanding participation
Extending reach
Expanding content and quality
Interviews

Yorumlar , genişletmeler ve değişiklikler olumlu karşılanmakta ve teşvik edilmektedir. Araştırmacılar , lütfen research coordination sayfasına katılım gösterin.