Wikimedia-pedia/tr

  From Strategic Planning


  Update needed!

  This page needs to be updated. Synch this document to the original, Wikimedia-pedia/en, to keep this up to date!

  Bu Olgu Tabanı (Fact Base) çeşitli araştırma kağıtları vasıtasıyla varolan Wikimedia projeleri hakkında veri elde etmek için bir kaynaktır

  Şu anda bu kağıtlar aşağıdaki dört gruba ayrılmıştır.

  Expanding participation
  Extending reach
  Expanding content and quality
  Interviews

  Yorumlar , genişletmeler ve değişiklikler olumlu karşılanmakta ve teşvik edilmektedir. Araştırmacılar , lütfen research coordination sayfasına katılım gösterin.