Call for participation/he

From Strategic Planning

קשה להאמין שרק לפני עשור, ויקיפדיה טרם הייתה קיימת. כיום, 330 מיליון אנשים משתמשים בויקיפדיה מדי חודש - יותר מאשר בכל למשאב מידע מקוון אחר. מאות אלפי מתנדבים בנו ומתחזקים את פרוייקטי ויקימדיה השונים בשמונה השנים שעברו.

על אף שהשגנו רבות, דרך ארוכה עודנה בפנינו עד להגשמת החזון בו כל אדם יכול להיות שותף חופשי בצבר הידע האנושי. כיצד אנו יכולים לבנות על גבי הצלחתנו בכדי להתגבר על האתגרים העומדים בפנינו? לפחות מחמישית מאוכלוסיית העולם יש גישה לאינטרנט. למרות שמאות אלפי מתנדבים תרמו לפרוייקטי ויקימדיה עד היום, הם אינם מייצגים באופן מלא את רב הגוניות שבעולם. החלטות רבות ניצבות בפנינו כאשר אנו עובדים על בניית תנועה עולמית לייצר ולחלוק ידע חופשי.

אנו מתחילים תהליך בן שנה לפיתוח תוכנית אסטרטגית לתנועת ויקימדיה. בפרט אנו מנסים להבין:

  • היכן אנו עכשיו?
  • איפה אנו רוצים להיות בעוד 5 שנים?
  • כיצד מגיעים מכאן לשם?

עזרו לנו למצוא תשובות לשאלות אלו. חקרו אותן, פרטו אותן, הגו במשמעותן לחזוננו ולערכינו. הנה 5 דרכים בהן ניתן לעזור: