Jump to content

Call for proposals/mr

From Strategic Planning


विकिमिडीयाचे पंचवर्षीय स्वप्नास साकार रूप देण्याच्या दृष्टीने आम्ही तुमचे विचार आणि ततसंबधी तुमच्या प्रत्सावांचे स्वागत करत आहोत.प्रस्ताव मागवणारे हे पहिले आवाहन आहे,ज्यानंतर विस्तृत सहभागाकरिता आवाहन केले जाईल. अधिक माहिती करिता प्रक्रिया पहा.

या प्रक्रियेस मदत करण्याच्या दृष्टीने,विकिमिडिया चळवळीने येत्या पाच वर्षात काय करावयास हवे या संबधीत प्रस्ताव आणि या प्रस्तावामध्ये लोकांना त्यांच्या कल्पना आणि विचार मांडण्यास,आणि अशा विचारांचे एकत्रिकरण करण्यास प्रोत्साहन देऊ इच्छितो.खालील दुवे आणि बटन वापरा, आणि तुमच्या आवडीच्या भाषेत लिहा.

आलेल्या प्रत्येक प्रस्तवात तुम्ही एखादी तरी सुस्पष्ट कल्पना सुचना किंवा विचार मांडण्यास आम्ही तुम्हाला प्रोत्साहीत करू इच्छितो. कृपया आपल्या प्रस्तावास पुरेसा मागील-पुढील संदर्भ असेल याची खात्री करून घ्यावीत.

नवा प्रस्ताव बनवण्यास घेण्यापुर्वी, कृपया असाच प्रस्ताव आधी कुणी मांडला आहे काय ते एकदा चाळून घ्यावे. साधारणत:,तुम्ही खाली पहात असलेल्या प्रस्तावातील माहिती शेदंणे,एकत्रिकरण,भाषांतर,संपादन,वर्गिकरण,चर्चा करण्यास आम्ही तुम्हाला प्रोत्साहीत करू इच्छितो .

काही विचार करण्याजोग्या कल्पना समाविष्ट करू शकता:सध्यापेक्षा अधिक मोठ्या ज्ञानाची घेवाण-देवाण करू शकणार्‍या समुदायापर्यंत कसे पोहोचावे, वैविध्यपूर्ण आणि विस्तृत सहभाग कसा मिळवावा,मजकुर अधिक दर्जेदार कसा करावा, विकिमिडिया चळवळीची दूरगामी सस्टेनेबिलिटीची कशा पद्धतीने निश्चिती करावी. महत्वाचे प्रश्न पानावर सुद्धा प्रश्न संग्रहीत केले जातात. परंतु,कृपया, तुमचे विचार तुम्हाला स्वत:स समजतील अशा पद्धतीने मोकळ्या मनाने व्यक्त करा. -- हि योजना प्रक्रीयेची निश्चितच सुरूवात आहे,शेवट नाही.

प्रस्ताव सादर करण्याकरिता , खालील फॉर्ममध्ये Proposal:शब्दाच्या पुढे प्रस्तावाचे नाव लिहून "लेख बनवा" हि कळ दाबा.


Foundation structure and function

<DynamicPageList>category=Proposals for Foundation structure and function</DynamicPageList>

Distributed infrastracture

<DynamicPageList>category=Proposals for distributed infrastracture</DynamicPageList>

Funding

<DynamicPageList>category=Proposals to obtain funding</DynamicPageList>

Advertising

<DynamicPageList>category=Proposals on funding through advertising</DynamicPageList>

Policy and governance

<DynamicPageList>category=Proposals for reforming policy and governance</DynamicPageList>

Project governance

<DynamicPageList>category=Proposals for reforming policy and governance of Wikimedia projects</DynamicPageList>

Regional organization

<DynamicPageList>category=Proposals for regional organization</DynamicPageList>

Strategic planning

<DynamicPageList>category=Proposals for strategic planning</DynamicPageList>

Improving content

<DynamicPageList>category=Proposals for improving content</DynamicPageList>

Quality

<DynamicPageList>category=Proposals for improving content quality</DynamicPageList>

Peer-review

<DynamicPageList>category=Proposals for improving content quality related to peer-review</DynamicPageList>

Restricted editing

<DynamicPageList>category=Proposals for improving content quality related to restricted editing</DynamicPageList>

Ending anonymity

<DynamicPageList>category=Proposals for ending anonymity</DynamicPageList>

Extending coverage

<DynamicPageList>category=Proposals for improving content coverage</DynamicPageList>

Adding media

<DynamicPageList>category=Proposals to add media</DynamicPageList>

Content partnerships

<DynamicPageList>category=Proposals related to content partnerships</DynamicPageList>

Improving usability

<DynamicPageList>category=Proposals for improving usability</DynamicPageList>

Accessibility

<DynamicPageList>category=Proposals for improving accessibility</DynamicPageList>

Avenues of access

<DynamicPageList>category=Proposals for extra avenues of access</DynamicPageList>

Language issues

<DynamicPageList>category=Proposals for language issues</DynamicPageList>

Media

<DynamicPageList>category=Proposals for improving media usability</DynamicPageList>

Volunteer support

<DynamicPageList>category=Proposals for volunteer support</DynamicPageList>

Outreach

<DynamicPageList>category=Proposals for advertising and outreach</DynamicPageList>

Collaboration

<DynamicPageList>category=Proposals for outreach collaboration</DynamicPageList>

Events

<DynamicPageList>category=Proposals for outreach events</DynamicPageList>

Funding

<DynamicPageList>category=Proposals for outreach funding</DynamicPageList>

Multimedia

<DynamicPageList>category=Proposals for outreach multimedia</DynamicPageList>

Schools

<DynamicPageList>category=Proposals for schools and schooling</DynamicPageList>

Supporting other communities

<DynamicPageList>category=Proposals for supporting other communities</DynamicPageList>

Text

<DynamicPageList>category=Proposals for outreach text</DynamicPageList>

Enable existing features

<DynamicPageList>category=Proposals to enable existing features</DynamicPageList>

New features

need to merge into Bugzilla

<DynamicPageList>category=Proposals for new features</DynamicPageList>

API

<DynamicPageList>category=Proposals related to API</DynamicPageList>

Data

<DynamicPageList>category=Proposals for data-related features</DynamicPageList>

Graphics

<DynamicPageList>category=Proposals for graphics-related features</DynamicPageList>

Instruction

<DynamicPageList>category=Proposals for interactive instruction</DynamicPageList>

Interwiki

<DynamicPageList>category=Proposals for interwiki issues</DynamicPageList>

Semantic MediaWiki

<DynamicPageList>category=Proposals related to Semantic MediaWiki</DynamicPageList>

Social

<DynamicPageList>category=Proposals for new social features</DynamicPageList>

Technical improvement

<DynamicPageList>category=Category:Proposals for technical improvement</DynamicPageList>

Proposals by existing project

Commons

<DynamicPageList>category=Proposals for Commons</DynamicPageList>

Wikinews

<DynamicPageList>category=Proposals for Wikinews</DynamicPageList>

Wikipedia

<DynamicPageList>category=Proposals for Wikipedia</DynamicPageList>

Wikisource

<DynamicPageList>category=Proposals for Wikisource</DynamicPageList>

Wikiversity

<DynamicPageList>category=Proposals for Wikiversity</DynamicPageList>

Wiktionary

<DynamicPageList>category=Proposals for Wiktionary</DynamicPageList>

Wikispecies

<DynamicPageList>category=Proposals for Wikispecies</DynamicPageList>

Wikibooks

<DynamicPageList>category=Proposals for Wikibooks</DynamicPageList>

Wikiquote

<DynamicPageList>category=Proposals for Wikiquote</DynamicPageList>

New projects

need to merge into http://meta.wikimedia.org/wiki/Proposals_for_new_projects

<DynamicPageList>category=Proposals for new projects</DynamicPageList>

New languages

<DynamicPageList>category=Proposals for new languages</DynamicPageList>

Existing features

<DynamicPageList>category=Proposals for existing features</DynamicPageList>

Uncategorized

Add one of the subcategories of Category:Proposals <DynamicPageList>category=Uncategorized proposals</DynamicPageList>

Archived Proposals

<DynamicPageList>category=Archived Done</DynamicPageList> <DynamicPageList>category=Archived Withdrawn</DynamicPageList> <DynamicPageList>category=Archived Content</DynamicPageList>


Requiring attention

<DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/01 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/02 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/03 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/04 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/05 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/06 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/07 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/08 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/09 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/10 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/11 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/12 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/13 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/14 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/15 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/16 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/17 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/18 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/19 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/20 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/21 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/22 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/23 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/24 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/25 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/26 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/27 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/28 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/29 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/30 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/31 suppresserrors=true</DynamicPageList>