Call for proposals/sk

  From Strategic Planning


  Prosíme posielaj Tvoje návrhy, aby sme mohli definovať našu víziu "Wikipédia o päť rokov". Toto je prvá výzva pre posielanie návrhov, po ktorej budú nasledovať viaceré väčšie výzvy zúčastniť sa. Pozri si proces pre viacero informácií o procese plánovania stratégie.

  Aby sme mohli s týmto procesom pomôcť, prosíme ľudí, aby zhrnuli svoje nápady a návrhy o tom čo má Hnutie Wikimedia v nasledujúcich piatich rokoch urobiť. Na otvorenie nového návrhu klikni na dole umiestnené tlačidlo a návrh napíš v ľubovoľnom jazyku podľa Tvojho výberu. Prosíme Ťa, čo najkonkrétnejšie predstaviť vždy len jednu myšlienku v každom návrhu.

  Keď sa návrhy zobrazia, prosíme o diskusiu k nim, o ich kategorizáciu, preklad, spracovanie, zjednotenie alebo obmenu.

  Nejaké návrhy o ktorých je potrebné porozmýšľať: Akým spôsobom osloviť širšie publikum než doteraz? Akým spôsobom dosiahnuť viacvrstvovú účasť? Akým spôsobom vytvoriť kvalitatívne vysokohodnotné obsahy? A ako zabezpečiť dlhodobé prežitie Hnutia Wikimedia?

  Otázky sa kladú aj na stránke kľúčové otázky. Je na Tebe aký spôsob prezentácie si vyberieš hlavne, že má pre Teba zmysel -- to je začiatok práce a nie jej koniec.

  Na vytvorenie nového návrhu vpíš do okna názov návrhu (Proposal:Name) a klikni na "Vytvoriť stránku" (Create page).


  Všetky úplné návrhy, ktoré budú odoslané včas budú zohľadnené.

  Foundation structure and function

  <DynamicPageList>category=Proposals for Foundation structure and function</DynamicPageList>

  Distributed infrastracture

  <DynamicPageList>category=Proposals for distributed infrastracture</DynamicPageList>

  Funding

  <DynamicPageList>category=Proposals to obtain funding</DynamicPageList>

  Advertising

  <DynamicPageList>category=Proposals on funding through advertising</DynamicPageList>

  Policy and governance

  <DynamicPageList>category=Proposals for reforming policy and governance</DynamicPageList>

  Project governance

  <DynamicPageList>category=Proposals for reforming policy and governance of Wikimedia projects</DynamicPageList>

  Regional organization

  <DynamicPageList>category=Proposals for regional organization</DynamicPageList>

  Strategic planning

  <DynamicPageList>category=Proposals for strategic planning</DynamicPageList>

  Improving content

  <DynamicPageList>category=Proposals for improving content</DynamicPageList>

  Quality

  <DynamicPageList>category=Proposals for improving content quality</DynamicPageList>

  Peer-review

  <DynamicPageList>category=Proposals for improving content quality related to peer-review</DynamicPageList>

  Restricted editing

  <DynamicPageList>category=Proposals for improving content quality related to restricted editing</DynamicPageList>

  Ending anonymity

  <DynamicPageList>category=Proposals for ending anonymity</DynamicPageList>

  Extending coverage

  <DynamicPageList>category=Proposals for improving content coverage</DynamicPageList>

  Adding media

  <DynamicPageList>category=Proposals to add media</DynamicPageList>

  Content partnerships

  <DynamicPageList>category=Proposals related to content partnerships</DynamicPageList>

  Improving usability

  <DynamicPageList>category=Proposals for improving usability</DynamicPageList>

  Accessibility

  <DynamicPageList>category=Proposals for improving accessibility</DynamicPageList>

  Avenues of access

  <DynamicPageList>category=Proposals for extra avenues of access</DynamicPageList>

  Language issues

  <DynamicPageList>category=Proposals for language issues</DynamicPageList>

  Media

  <DynamicPageList>category=Proposals for improving media usability</DynamicPageList>

  Volunteer support

  <DynamicPageList>category=Proposals for volunteer support</DynamicPageList>

  Outreach

  <DynamicPageList>category=Proposals for advertising and outreach</DynamicPageList>

  Collaboration

  <DynamicPageList>category=Proposals for outreach collaboration</DynamicPageList>

  Events

  <DynamicPageList>category=Proposals for outreach events</DynamicPageList>

  Funding

  <DynamicPageList>category=Proposals for outreach funding</DynamicPageList>

  Multimedia

  <DynamicPageList>category=Proposals for outreach multimedia</DynamicPageList>

  Schools

  <DynamicPageList>category=Proposals for schools and schooling</DynamicPageList>

  Supporting other communities

  <DynamicPageList>category=Proposals for supporting other communities</DynamicPageList>

  Text

  <DynamicPageList>category=Proposals for outreach text</DynamicPageList>

  Enable existing features

  <DynamicPageList>category=Proposals to enable existing features</DynamicPageList>

  New features

  need to merge into Bugzilla

  <DynamicPageList>category=Proposals for new features</DynamicPageList>

  API

  <DynamicPageList>category=Proposals related to API</DynamicPageList>

  Data

  <DynamicPageList>category=Proposals for data-related features</DynamicPageList>

  Graphics

  <DynamicPageList>category=Proposals for graphics-related features</DynamicPageList>

  Instruction

  <DynamicPageList>category=Proposals for interactive instruction</DynamicPageList>

  Interwiki

  <DynamicPageList>category=Proposals for interwiki issues</DynamicPageList>

  Semantic MediaWiki

  <DynamicPageList>category=Proposals related to Semantic MediaWiki</DynamicPageList>

  Social

  <DynamicPageList>category=Proposals for new social features</DynamicPageList>

  Technical improvement

  <DynamicPageList>category=Category:Proposals for technical improvement</DynamicPageList>

  Proposals by existing project

  Commons

  <DynamicPageList>category=Proposals for Commons</DynamicPageList>

  Wikinews

  <DynamicPageList>category=Proposals for Wikinews</DynamicPageList>

  Wikipedia

  <DynamicPageList>category=Proposals for Wikipedia</DynamicPageList>

  Wikisource

  <DynamicPageList>category=Proposals for Wikisource</DynamicPageList>

  Wikiversity

  <DynamicPageList>category=Proposals for Wikiversity</DynamicPageList>

  Wiktionary

  <DynamicPageList>category=Proposals for Wiktionary</DynamicPageList>

  Wikispecies

  <DynamicPageList>category=Proposals for Wikispecies</DynamicPageList>

  Wikibooks

  <DynamicPageList>category=Proposals for Wikibooks</DynamicPageList>

  Wikiquote

  <DynamicPageList>category=Proposals for Wikiquote</DynamicPageList>

  New projects

  need to merge into http://meta.wikimedia.org/wiki/Proposals_for_new_projects

  <DynamicPageList>category=Proposals for new projects</DynamicPageList>

  New languages

  <DynamicPageList>category=Proposals for new languages</DynamicPageList>

  Existing features

  <DynamicPageList>category=Proposals for existing features</DynamicPageList>

  Uncategorized

  Add one of the subcategories of Category:Proposals <DynamicPageList>category=Uncategorized proposals</DynamicPageList>

  Archived Proposals

  <DynamicPageList>category=Archived Done</DynamicPageList> <DynamicPageList>category=Archived Withdrawn</DynamicPageList> <DynamicPageList>category=Archived Content</DynamicPageList>


  Requiring attention

  <DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/01 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/02 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/03 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/04 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/05 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/06 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/07 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/08 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/09 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/10 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/11 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/12 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/13 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/14 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/15 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/16 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/17 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/18 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/19 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/20 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/21 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/22 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/23 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/24 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/25 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/26 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/27 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/28 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/29 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/30 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/31 suppresserrors=true</DynamicPageList>