Call for proposals/sk

From Strategic Planning
Jump to navigation Jump to search


Prosíme posielaj Tvoje návrhy, aby sme mohli definovať našu víziu "Wikipédia o päť rokov". Toto je prvá výzva pre posielanie návrhov, po ktorej budú nasledovať viaceré väčšie výzvy zúčastniť sa. Pozri si proces pre viacero informácií o procese plánovania stratégie.

Aby sme mohli s týmto procesom pomôcť, prosíme ľudí, aby zhrnuli svoje nápady a návrhy o tom čo má Hnutie Wikimedia v nasledujúcich piatich rokoch urobiť. Na otvorenie nového návrhu klikni na dole umiestnené tlačidlo a návrh napíš v ľubovoľnom jazyku podľa Tvojho výberu. Prosíme Ťa, čo najkonkrétnejšie predstaviť vždy len jednu myšlienku v každom návrhu.

Keď sa návrhy zobrazia, prosíme o diskusiu k nim, o ich kategorizáciu, preklad, spracovanie, zjednotenie alebo obmenu.

Nejaké návrhy o ktorých je potrebné porozmýšľať: Akým spôsobom osloviť širšie publikum než doteraz? Akým spôsobom dosiahnuť viacvrstvovú účasť? Akým spôsobom vytvoriť kvalitatívne vysokohodnotné obsahy? A ako zabezpečiť dlhodobé prežitie Hnutia Wikimedia?

Otázky sa kladú aj na stránke kľúčové otázky. Je na Tebe aký spôsob prezentácie si vyberieš hlavne, že má pre Teba zmysel -- to je začiatok práce a nie jej koniec.

Na vytvorenie nového návrhu vpíš do okna názov návrhu (Proposal:Name) a klikni na "Vytvoriť stránku" (Create page).


Všetky úplné návrhy, ktoré budú odoslané včas budú zohľadnené.

Foundation structure and function

Distributed infrastracture

Funding

Advertising

Policy and governance

Project governance

Regional organization

Strategic planning


Improving content

Quality

Peer-review

Restricted editing

Ending anonymity


Extending coverage

Adding media

Content partnerships


Improving usability

Accessibility

Avenues of access

Language issues

Media


Volunteer support


Outreach

Collaboration

Events

Funding

Multimedia

Schools

Supporting other communities

Text


Enable existing features


New features

need to merge into Bugzilla

API

Data

Graphics

Instruction

Interwiki

Semantic MediaWiki

Social

Technical improvement

No pages meet these criteria.

Proposals by existing project

Commons

Wikinews

Wikipedia

Wikisource

Wikiversity

Wiktionary

Wikispecies

Wikibooks

Wikiquote


New projects

need to merge into http://meta.wikimedia.org/wiki/Proposals_for_new_projects

New languages


Existing features

Uncategorized

Add one of the subcategories of Category:Proposals


Archived Proposals


Requiring attention