Call for proposals/bg

  From Strategic Planning

  Приканваме ви да помогнете за оформянето на визията на Уикимедия през следващите пет години. Това е първата такава покана за предложения, която ще бъде последвана от по-масирана кампания за набиране на желаещи да участват в този процес. За повече информация, научете повече за прозеса на стратегическо планиране на Уикимедия.

  Искаме да окуражим хората да участват, като синтезират идеите си в предложения за това как трябва да се развива Уикимедианското движение в бъдещите пет години. За да започнете, щракнете бутона по-долу и напишете предложението си на предпочитан от вас език. Бъдете колкото се може по-конкретни в идеите си или напишете толкова отделни предложения, колкото идеи искате да споделите. Идеите ви непременно трябва да бъдат представени в адекватен контекст.

  Преди да изпратите предложението си, моля, прегледайте списъка от вече направени предложения и вижте дали някой друг вече не е дал същата или подобна идея. Като цяло насърчаваме категоризирането, обсъждането, редактирането, превеждането, обобщаването, сливането и разделянето на предложенията, които виждате по-долу.

  Ето някои идеи, по които си струва да помислите и да включите в предложението си:

  • Как Уикимедия да достигне до по-широка аудитория от тази, която вече е достигната?
  • Как да се постигне широко и разнообразно участие в проектите й?
  • Как да се създаве повече висококачествено съдържание?
  • Как да се осигури устойчивото развитие на Уикимедианското движение в дългосрочен аспект?

  Тези и други въпроси са събрани в специална за целта страница. Но не се чувствайте ограничени от тях: оформете мислите си по какъвто и да е начин, който ви се струва подходящ. Намираме се в началото на процеса на планиране, не в края му.

  Можете да проследите развитието на любимите си предложения през страницата Favorite proposals.

  За да изпратите предложението си, напишете заглавието му във формуляра по-долу и натиснете бутона за създаване на страница ("create page").


  Предложения

  Foundation structure and function

  <DynamicPageList>category=Proposals for Foundation structure and function</DynamicPageList>

  Distributed infrastracture

  <DynamicPageList>category=Proposals for distributed infrastracture</DynamicPageList>

  Funding

  <DynamicPageList>category=Proposals to obtain funding</DynamicPageList>

  Advertising

  <DynamicPageList>category=Proposals on funding through advertising</DynamicPageList>

  Policy and governance

  <DynamicPageList>category=Proposals for reforming policy and governance</DynamicPageList>

  Project governance

  <DynamicPageList>category=Proposals for reforming policy and governance of Wikimedia projects</DynamicPageList>

  Regional organization

  <DynamicPageList>category=Proposals for regional organization</DynamicPageList>

  Strategic planning

  <DynamicPageList>category=Proposals for strategic planning</DynamicPageList>

  Improving content

  <DynamicPageList>category=Proposals for improving content</DynamicPageList>

  Quality

  <DynamicPageList>category=Proposals for improving content quality</DynamicPageList>

  Peer-review

  <DynamicPageList>category=Proposals for improving content quality related to peer-review</DynamicPageList>

  Restricted editing

  <DynamicPageList>category=Proposals for improving content quality related to restricted editing</DynamicPageList>

  Ending anonymity

  <DynamicPageList>category=Proposals for ending anonymity</DynamicPageList>

  Extending coverage

  <DynamicPageList>category=Proposals for improving content coverage</DynamicPageList>

  Adding media

  <DynamicPageList>category=Proposals to add media</DynamicPageList>

  Content partnerships

  <DynamicPageList>category=Proposals related to content partnerships</DynamicPageList>

  Improving usability

  <DynamicPageList>category=Proposals for improving usability</DynamicPageList>

  Accessibility

  <DynamicPageList>category=Proposals for improving accessibility</DynamicPageList>

  Avenues of access

  <DynamicPageList>category=Proposals for extra avenues of access</DynamicPageList>

  Language issues

  <DynamicPageList>category=Proposals for language issues</DynamicPageList>

  Media

  <DynamicPageList>category=Proposals for improving media usability</DynamicPageList>

  Volunteer support

  <DynamicPageList>category=Proposals for volunteer support</DynamicPageList>

  Outreach

  <DynamicPageList>category=Proposals for advertising and outreach</DynamicPageList>

  Collaboration

  <DynamicPageList>category=Proposals for outreach collaboration</DynamicPageList>

  Events

  <DynamicPageList>category=Proposals for outreach events</DynamicPageList>

  Funding

  <DynamicPageList>category=Proposals for outreach funding</DynamicPageList>

  Multimedia

  <DynamicPageList>category=Proposals for outreach multimedia</DynamicPageList>

  Schools

  <DynamicPageList>category=Proposals for schools and schooling</DynamicPageList>

  Supporting other communities

  <DynamicPageList>category=Proposals for supporting other communities</DynamicPageList>

  Text

  <DynamicPageList>category=Proposals for outreach text</DynamicPageList>

  Enable existing features

  <DynamicPageList>category=Proposals to enable existing features</DynamicPageList>

  New features

  need to merge into Bugzilla

  <DynamicPageList>category=Proposals for new features</DynamicPageList>

  API

  <DynamicPageList>category=Proposals related to API</DynamicPageList>

  Data

  <DynamicPageList>category=Proposals for data-related features</DynamicPageList>

  Graphics

  <DynamicPageList>category=Proposals for graphics-related features</DynamicPageList>

  Instruction

  <DynamicPageList>category=Proposals for interactive instruction</DynamicPageList>

  Interwiki

  <DynamicPageList>category=Proposals for interwiki issues</DynamicPageList>

  Semantic MediaWiki

  <DynamicPageList>category=Proposals related to Semantic MediaWiki</DynamicPageList>

  Social

  <DynamicPageList>category=Proposals for new social features</DynamicPageList>

  Technical improvement

  <DynamicPageList>category=Category:Proposals for technical improvement</DynamicPageList>

  Proposals by existing project

  Commons

  <DynamicPageList>category=Proposals for Commons</DynamicPageList>

  Wikinews

  <DynamicPageList>category=Proposals for Wikinews</DynamicPageList>

  Wikipedia

  <DynamicPageList>category=Proposals for Wikipedia</DynamicPageList>

  Wikisource

  <DynamicPageList>category=Proposals for Wikisource</DynamicPageList>

  Wikiversity

  <DynamicPageList>category=Proposals for Wikiversity</DynamicPageList>

  Wiktionary

  <DynamicPageList>category=Proposals for Wiktionary</DynamicPageList>

  Wikispecies

  <DynamicPageList>category=Proposals for Wikispecies</DynamicPageList>

  Wikibooks

  <DynamicPageList>category=Proposals for Wikibooks</DynamicPageList>

  Wikiquote

  <DynamicPageList>category=Proposals for Wikiquote</DynamicPageList>

  New projects

  need to merge into http://meta.wikimedia.org/wiki/Proposals_for_new_projects

  <DynamicPageList>category=Proposals for new projects</DynamicPageList>

  New languages

  <DynamicPageList>category=Proposals for new languages</DynamicPageList>

  Existing features

  <DynamicPageList>category=Proposals for existing features</DynamicPageList>

  Uncategorized

  Add one of the subcategories of Category:Proposals <DynamicPageList>category=Uncategorized proposals</DynamicPageList>

  Archived Proposals

  <DynamicPageList>category=Archived Done</DynamicPageList> <DynamicPageList>category=Archived Withdrawn</DynamicPageList> <DynamicPageList>category=Archived Content</DynamicPageList>


  Requiring attention

  <DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/01 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/02 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/03 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/04 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/05 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/06 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/07 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/08 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/09 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/10 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/11 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/12 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/13 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/14 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/15 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/16 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/17 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/18 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/19 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/20 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/21 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/22 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/23 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/24 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/25 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/26 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/27 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/28 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/29 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/30 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/31 suppresserrors=true</DynamicPageList>


  Навигация

  Please Participate!

  Discuss Task Force Recommendations (en).
  Contribute to our knowledge-base, Wikimedia-pedia (en).
  Spread the word (en).

  Featured Content:

  News:
  Please help review and edit Wikimedia's 5-year strategic priorities.
  Knowledge-base:
  East Asia (en)
  Proposal:

  Academic degree from Wikimedia

  How do I get involved?

  At this point in the process, we've collected questions and proposals: now it's time to discuss them and to see how they tie to a greater vision. Below are a few links that might be of interest.

  Questions that need answers (en) is a great place to start the discussion.

  »  Къде трябва да отиде Уикимедия? (en)
  »  Покана за предложения
  »  What are the task forces?
  »  Как да участвате
  »  What can I do to help on the wiki? (en)

  How does this process work?