Call for proposals/pl

From Strategic Planning

Zapraszamy do kształtowania planu pięcioletniego projektów Wikimedia. Jest to dopiero pierwsze zaproszenie do składania propozycji - projekt będzie w miarę czasu rozszerzany. Zobacz dokument process w celu uzyskania większej ilości informacji na temat procesu strategicznego planowania.

Aby pomóc w tym procesie, chcielibyśmy zachęcić ludzi do sformułowania ich pomysłów w propozycje, którymi ruch projektów Wikimedia powinien zająć się przez następne pięć lat. Kliknij przycisk poniżej, aby rozpocząć i napisz swój pomysł w wybranym przez siebie języku. Zachęcamy Cię, abyś był maksymalnie konkretny i zawarł jeden pomysł w jednej propozycji.

Prosimy Cię, byś sprawdził istniejące propozycje, zanim zgłosisz swoją, by ich nie dublować. Chcielibyśmy Cię przede wszystkim zachęcić do kategoryzowania, dyskusji, edytowania, tłumaczenia, integrowania i rozdzielania propozycji, które znajdują się poniżej.

Niektóre warte zainteresowania pomysły to: dotarcie do większej ilości odbiorców niż obecnie, poszerzenie i dywersyfikacja grona edytorskiego, podniesienie jakości publikowanych w projektach Wikimedia treści oraz podtrzymanie długoterminowego rozwoju ruchu projektów Wikimedia. Pytania zbierane są również na stronie Key Questions. Prosimy o formułowanie pytań tak, by były one jak najklarowniejsze dla zgłaszającego - jest to przecież dopiero początek procesu planowania strategicznego.

Aby utworzyć nowe zgłoszenie, umieść tytuł w formularzu poniżej i naciśnij przycisk "Utwórz artykuł".


Foundation structure and function

<DynamicPageList>category=Proposals for Foundation structure and function</DynamicPageList>

Distributed infrastracture

<DynamicPageList>category=Proposals for distributed infrastracture</DynamicPageList>

Funding

<DynamicPageList>category=Proposals to obtain funding</DynamicPageList>

Advertising

<DynamicPageList>category=Proposals on funding through advertising</DynamicPageList>

Policy and governance

<DynamicPageList>category=Proposals for reforming policy and governance</DynamicPageList>

Project governance

<DynamicPageList>category=Proposals for reforming policy and governance of Wikimedia projects</DynamicPageList>

Regional organization

<DynamicPageList>category=Proposals for regional organization</DynamicPageList>

Strategic planning

<DynamicPageList>category=Proposals for strategic planning</DynamicPageList>

Improving content

<DynamicPageList>category=Proposals for improving content</DynamicPageList>

Quality

<DynamicPageList>category=Proposals for improving content quality</DynamicPageList>

Peer-review

<DynamicPageList>category=Proposals for improving content quality related to peer-review</DynamicPageList>

Restricted editing

<DynamicPageList>category=Proposals for improving content quality related to restricted editing</DynamicPageList>

Ending anonymity

<DynamicPageList>category=Proposals for ending anonymity</DynamicPageList>

Extending coverage

<DynamicPageList>category=Proposals for improving content coverage</DynamicPageList>

Adding media

<DynamicPageList>category=Proposals to add media</DynamicPageList>

Content partnerships

<DynamicPageList>category=Proposals related to content partnerships</DynamicPageList>

Improving usability

<DynamicPageList>category=Proposals for improving usability</DynamicPageList>

Accessibility

<DynamicPageList>category=Proposals for improving accessibility</DynamicPageList>

Avenues of access

<DynamicPageList>category=Proposals for extra avenues of access</DynamicPageList>

Language issues

<DynamicPageList>category=Proposals for language issues</DynamicPageList>

Media

<DynamicPageList>category=Proposals for improving media usability</DynamicPageList>

Volunteer support

<DynamicPageList>category=Proposals for volunteer support</DynamicPageList>

Outreach

<DynamicPageList>category=Proposals for advertising and outreach</DynamicPageList>

Collaboration

<DynamicPageList>category=Proposals for outreach collaboration</DynamicPageList>

Events

<DynamicPageList>category=Proposals for outreach events</DynamicPageList>

Funding

<DynamicPageList>category=Proposals for outreach funding</DynamicPageList>

Multimedia

<DynamicPageList>category=Proposals for outreach multimedia</DynamicPageList>

Schools

<DynamicPageList>category=Proposals for schools and schooling</DynamicPageList>

Supporting other communities

<DynamicPageList>category=Proposals for supporting other communities</DynamicPageList>

Text

<DynamicPageList>category=Proposals for outreach text</DynamicPageList>

Enable existing features

<DynamicPageList>category=Proposals to enable existing features</DynamicPageList>

New features

need to merge into Bugzilla

<DynamicPageList>category=Proposals for new features</DynamicPageList>

API

<DynamicPageList>category=Proposals related to API</DynamicPageList>

Data

<DynamicPageList>category=Proposals for data-related features</DynamicPageList>

Graphics

<DynamicPageList>category=Proposals for graphics-related features</DynamicPageList>

Instruction

<DynamicPageList>category=Proposals for interactive instruction</DynamicPageList>

Interwiki

<DynamicPageList>category=Proposals for interwiki issues</DynamicPageList>

Semantic MediaWiki

<DynamicPageList>category=Proposals related to Semantic MediaWiki</DynamicPageList>

Social

<DynamicPageList>category=Proposals for new social features</DynamicPageList>

Technical improvement

<DynamicPageList>category=Category:Proposals for technical improvement</DynamicPageList>

Proposals by existing project

Commons

<DynamicPageList>category=Proposals for Commons</DynamicPageList>

Wikinews

<DynamicPageList>category=Proposals for Wikinews</DynamicPageList>

Wikipedia

<DynamicPageList>category=Proposals for Wikipedia</DynamicPageList>

Wikisource

<DynamicPageList>category=Proposals for Wikisource</DynamicPageList>

Wikiversity

<DynamicPageList>category=Proposals for Wikiversity</DynamicPageList>

Wiktionary

<DynamicPageList>category=Proposals for Wiktionary</DynamicPageList>

Wikispecies

<DynamicPageList>category=Proposals for Wikispecies</DynamicPageList>

Wikibooks

<DynamicPageList>category=Proposals for Wikibooks</DynamicPageList>

Wikiquote

<DynamicPageList>category=Proposals for Wikiquote</DynamicPageList>

New projects

need to merge into http://meta.wikimedia.org/wiki/Proposals_for_new_projects

<DynamicPageList>category=Proposals for new projects</DynamicPageList>

New languages

<DynamicPageList>category=Proposals for new languages</DynamicPageList>

Existing features

<DynamicPageList>category=Proposals for existing features</DynamicPageList>

Uncategorized

Add one of the subcategories of Category:Proposals <DynamicPageList>category=Uncategorized proposals</DynamicPageList>

Archived Proposals

<DynamicPageList>category=Archived Done</DynamicPageList> <DynamicPageList>category=Archived Withdrawn</DynamicPageList> <DynamicPageList>category=Archived Content</DynamicPageList>


Requiring attention

<DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/01 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/02 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/03 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/04 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/05 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/06 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/07 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/08 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/09 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/10 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/11 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/12 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/13 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/14 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/15 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/16 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/17 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/18 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/19 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/20 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/21 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/22 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/23 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/24 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/25 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/26 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/27 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/28 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/29 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/30 suppresserrors=true</DynamicPageList><DynamicPageList>category=Proposals requiring attention/31 suppresserrors=true</DynamicPageList>