Jump to content

Wikimedia-pedia/mr

From Strategic Planning
(Redirected from Fact base/mr)


Update needed!

This page needs to be updated. Synch this document to the original, Wikimedia-pedia/en, to keep this up to date!

आपल्या सद्या स्थितीबद्दल हे कागद थोडा प्रकाश टाकू शकतात.सध्या ते काही गटात विभगलेले आहेत:

सहभागातील वाढ
पोहोचण्याचा विस्तार
मककुर आणि दर्जातील प्रगती
फाऊंडेशन(प्रतिष्ठान) आणि मेटा
Interviews

प्रत्येक पानाचे स्रोत वर नमुद केले आहे,परंतु बदल आणि कॉमेंट्स स्वगतार्ह आहेत.