Jump to content

Reach/sv

From Strategic Planning

Denna sida innehåller länkar till data och analys om de olika Wikimedia projektens räckvidd. Denna samling data och analys kommer att fungera som startpunkt för att identifiera hur Wikimedia kan öka antalet användare av sina projekt.

I denna process definieras utöka räckvidd och utöka användande som att öka antalet personer som läser artiklar på Wikimedias projekt. Utöka räckvidden inkluderar inte analys relaterad till att öka antalet deltagande som skapar och redigerar artiklar på Wikimedias projekt. (För mer om deltagande, se deltagande.)


Wikimediaanvändare

Analys relaterad till förståelse för vem som för tillfället använder Wikimedia och varför

Denna sektion innehåller analys för att förstå både hinder som finns för att komma åt Wikimedias projekt och att förstå varför människor som har tillgång till Wikimedias projekt väljer att inte använda dem.

Denna sektion innehåller analys om språk och Wikipediprojekt i olika geografiska regioner. Regionsanalys (en)

Denna sektion innehåller frågor och analys om möjligheter till att utöka Wikimedias genomslag.

Resurser

Statistik producerad av Wikimedia

ComScore

 • ComScore data om Wikimedia
  • ComScore har en opt-in panel med två milioner internetanvändare runt om i världen och använder en mängd statistiska tekniker för att skapa en konsistent bild av den globala internetanvändningen. Men det är viktigt att inse att de inte gör uppskattningar om användare som kopplar upp sig mot internet på internetcaféer, och personer under 15, så deras statistik är representativ för en viss del av internetanvändarna
  • Det innehåller en nedbrytning av Wikimediaanvändarna i dess olika projekt, språk, ålder, geografi, och portal
  • PDF om ComScore tränder genom tiderna

Wikipediaundersökningar

Framtagna i sammarbete med UNU MERIT (United Nations University Maastrich Economic and Social Research Training Center)

Andra undersökningar relaterade till Wikimedia

Internationella telekommunikationsunionen

(En FN byrå) ITUs Hemsida. Denna websida innehåller en mängd olika raporter and och statistik om global telekommunikation

 • Measuring the Information Society the ICT Development Index
  Denna rapport rankar länder baserat på deras ICT utveckling med hjälp av breda kategorier, ICT tillgång, ICT användande, och ICT färdigheter (mätt i läskunnighet, andra och tredje nivåns utbildning)
  Wikipedias räckvidd och deltagande korrelerar starkt med ICTs utvecklingsindex i sin ITU-rapport. Språk som talas i länder med hög ICT-utvecklingsindex har en Wikipedia med ett stort antal artiklar jämfört med Wikipedior på språk som talas i länder med lågt ICT-utvecklingsindex.
  Rapporten uppmärksammar att detta inte enbart beror på skilnader i nationell inkomst. Relativt pris (ICT-kostnad som procent av genomsnittlig månadsinkomst) är en stark drivkraft bakom ICT-utveckling, ett lägre relativt pris är korrelerat med en hög ICT-utveckling och ett högt relativt pris är korrelerat med en lågt ICT-utveckling.
  Slutsatser för Wikimediarörelsen att utvidga räckvidden i underrepresenterade områden är för att hjälpa till att sänka det relativa ICT-priset i dessa områden.
  Notera också att denna rapport uppmärksammar att redan 2007 så hade 4 miljarder människor en mobiltelefon, jämfört med endast 1.7 miljarder fasta telefonlinjer. Och notera att internetåtkomstnivåerna i Subsahariska Afrika är en tiondel av internetåtkomstnivåerna i västvärlden.

Artiklar

 • The Richness and Reach of Wikinomics: Is the Free Web-Based Encyclopedia Wikipedia Only for the Rich Countries? av Morten Rask artikellänk
  Denna artikel använder mänskliga utvecklingsindikatorer publicerade av FN för att analysera den ekonomisk utvecklingsnivån för Wikipediaanvändare
 • För tidiga diskussioner, se räckvidd (en)