Jump to content

Participation/sv

From Strategic Planning

Denna sidas mål och funktion

Dennas sida är ett utrymme för att samla data och analys rörande deltagande i de olika Wikimediaprojekten. denna samling av data och analys kommer att fungera som utgångspunkt för att identifiera tillväxtmöjligheter för de olika Wikimediaprojekten.

I denna process definieras deltagande som att bidra till Wikimedias projekt, vilket kan innefatta författande/redigering av en artikel, tjänstgöring som administrator, leda offline-outreach arbete, och liknande. Deltagare inkluderar inte användare som läser artiklar på Wikimedias projekt. (För mer om läsare, läs Räckvidd.)

Data och analys om deltagande

Diskussion gällande denna data och analys kan hittas på diskussionssidorna på varje enskild delsida nedan.

Denna sektion är en överblick av tillgänglig data och efterforskning. Räckvidd faller in i tre breda kategorier:

Denna sektion undersöker de nuvarande deltagarena i Wikimediaprojekten; i form av segment, tidigare tillväxttrender, och framtida tillväxttrender.
Denna sektion undersöker drivkrafter bakom deltagande i Wikimediaprojekten.
Denna sektion undersöker hur Wikimedia kan nå ut för att attrahera nya deltagare och de hinder som ickedeltagare står inför.

Notera

För tidiga diskussioner, se m:Participation.

Navigation av den strategisk wikin

Deltag gärna!

Diskutera arbetsgruppernas rekommendationer.
Utöka vår kunskapsbank, Wikimedia-pedia.
Sprid budskapet.

Utvalt innehåll

Nyheter:
Hjälp till att granska och redigera Wikimedias 5-åriga strategiska prioriteringar (en)
Kunskapsbanken:
Southeast Asia (en)
Förslag:

Data.wikimedia.org

Hur kan jag bli involverad?

Vid denna punkt i processen, så har vi samlat in frågor och förslag: nu är det hög tid att diskutera dessa och se hur de kan kopplas samman till en större vision. Nedan följer några länkar som kan vara av intresse.

Frågor som behöver svar är en utmärkt plats att börja diskussionen på.

»  Vilken väg skall Wikimedia ta?
»  Upprop för förslag
»  Vilka är arbetsgrupperna "task forces"?
»  Hur kan jag medverka?
»  Vad kan jag göra för att hjälpa wikin? (en)
»  Vad har vi lärt oss än så länge?

Hur fungerar denna process?