Strategic Plan/2010-2015 WMF Business Plan Draft/sv

From Strategic Planning

2009-2010 års strategi planerings process (en) siktar på att ta fram prioriteringar för Wikimediarörelsen (en) som en helhet. Mycket av det arbete som dessa prioriteringar innebär kan (och ska) göras av volontärer, men varje ansluten enhet spelar också en roll. Till exempel, Wikimedia Foundation (en) skall spela en roll en roll som baserar sig på dess tillgångar (finansiell resurser, personal, servrar) och possition (skydda Wikimedia varumärket, etc.). (Se Sue Gardner (en)'s utkast av brev till WMF styrelsen (en), vilket lägger fram den roll som den anser sig spela de kommand fem åren.)

I Oktober 2009, skapades 14 arbetsgrupper för att mer djuptgående utforska en mängd framväxande strategiska prioriteringar. I Januari 2010, publicerade arbetsgrupperna en mängd rekommendationer. Baserat på detta arbete, [[Localized link|interviews|intervjuer}}, och fortsatt efterforskning, så inkluderar topprioriteringar följande:

 1. Säkerställ att Wikimedia driver högkvalitets websidor
  • Grundläggande sidprestanda - tillgänglighet (uptime), laddtider
  • Grundläggande teknisk drift – klara roller & ansvarsområden, jämna release-cykler, produktplan
  • Pågåend förbättringar för läsares och medverkandes upplevelse - kundservice, navigation, WYSIWYG redigerningsverktyg, "how to" verktyg, skräddarsydda verktyg (t.ex. personliga skin, mywikimedia), flerspråksstöd (en) (t.ex. Koreanska Wikipedia skall se Koreansk ut, stöd för höger-till-vänster språk)
  • Stabil finansiell hantering (en) - stark inkomstförutsägbarhet, utmärkt individuell online insammling, effektiv utgiftshantering
  • Effektiv analytiskt och datadriven hantering - stark analytisk siteinformation och presentation av nyckelvärden, användande av data för att göra beslut (t.ex. resultat från "usability project beta")
  • Förväntad effekt: “Wikimedia möter de grundläggande prestationskraven som allmänheten förväntar sig och förebygger risker mot dess duglighet.
 2. Stärk och väx deltagargemenskapen, vilken är Wikimedias livskraft
  • Gemenskapskulturförändring – långsiktiga satsningar på att stärka en possitiv kultur som är omslutande (en)
  • Affiliation, rykte, uppmuntran och belöningar – ett system som uppmuntrar positiv medverkan, belönar olika slags bidrag, increases affiliation, lägger till sociala verktyg (till den grad det är lämpligt)
  • Gemenskapstillväxt - läsarkonvertering (en), nybörjarsupport, institutionella partnerskap (en)
  • Uppmuntra kvalitet – behåll visionen (en)
  • Kvalitetsmått – läsargranskning, kvalitetsmärkning av artiklar för att “indikera kvalitet”
  • Förväntad effekt: Expandera och utvidga den medverkargemenskap som skulle leda till utöka läsarskara. Förbättra kvaliten (och föreställningar om den) av Wikimedia och expandera kunskapen/innehhållet som finns tillgängligt. Minska risken för medverkandeimplosion.
 3. Accelerera inverkan genom innovation