Community guidelines/sv

From Strategic Planning

Denna sida beskriver en officiell policy för denna wiki.

  1. Detta är en wiki. Du uppmuntras att redigera sidor.
  2. Även om innehållet i denna wiki är öppet och redigerbart, är detta också en "säker plats". Inga idéer är dåliga. Om det uttrycks åsikter här som du inte håller med om så är du välkommen att istället stå för din åsikt, men försök att inte flejma eller bli upprörd. Som sagt är inga idéer dåliga – och det gäller inte bara dina.
  3. Trots att vi strävar efter en miljö med en öppen beslutsprocess kan det finnas tillfällen då beslut skall fattas av de sammankallande ledamöterna.
  4. Det finns ingen övergripande regeluppsättning här: vi har med andra ord inte importerat över alla regler från något av de andra Wikimedia-projekten. Den här wikin drivs med antagandet att alla här har en viss förkunskap om hur wikiprojekt fungerar. Administrativa åtgärder (som till exempel blockering) kan förekomma.

I allmänhet utgår arbetet i denna wiki efter den gyllene regeln, och förutsätter att andra har goda avsikter. Lita på att andra gör det som är rätt, och förvänta dig att de litar på att du också gör det som är rätt.

Navigation av den strategisk wikin

Deltag gärna!

Diskutera arbetsgruppernas rekommendationer.
Utöka vår kunskapsbank, Wikimedia-pedia.
Sprid budskapet.

Utvalt innehåll

Nyheter:
Hjälp till att granska och redigera Wikimedias 5-åriga strategiska prioriteringar (en)
Kunskapsbanken:
Effectiveness (en)
Förslag:

Get another CMS for Commons

Hur kan jag bli involverad?

Vid denna punkt i processen, så har vi samlat in frågor och förslag: nu är det hög tid att diskutera dessa och se hur de kan kopplas samman till en större vision. Nedan följer några länkar som kan vara av intresse.

Frågor som behöver svar är en utmärkt plats att börja diskussionen på.

»  Vilken väg skall Wikimedia ta?
»  Upprop för förslag
»  Vilka är arbetsgrupperna "task forces"?
»  Hur kan jag medverka?
»  Vad kan jag göra för att hjälpa wikin? (en)
»  Vad har vi lärt oss än så länge?

Hur fungerar denna process?